DNA Oy:n viestiliikennetukiaseman muutoslupa

Kategoria:
Takaisin

Hollolan Sanomat 19.4.2017

 

 

KUULUTUS

 

DNA Oy on jättänyt Hollolan rakennusvalvontatoimistoon muutoslupahakemuksen rakennuslupaan 2016-206, viestiliikennetukiaseman (masto 36 m ja laitetila 9 m2) rakentamiseksi määräalalle kiinteistöä 455-1-310, Tiilikankaantie, 15880 Hollola, Jukolan kentän kohdalle, Tiilikankaantien länsipuolelle puistoalueelle. 

Masto on vapaasti seisova (ei haruksia) putkiristikkopylväs ja laitesuoja on verhoiltu tummanharmaalla, matalalla poimulevyllä. 

Viestiliikennetukiaseman sijoituspaikka sijaitsee alueella joka on merkitty voimassa olevaan Tiilikankaan asemakaavaan merkinnällä P (puistoalue). Suunniteltu tukiasema sijoittuu Tiilikankaantien länsipuolelle noin 21.5 m tien keskilinjasta, Impivaarantien ja Jukolantien välisen korttelin puoliväliin.  

Kiinteistöjen naapureille sekä niille, joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa, varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen (MRL 133 ja 192 §, MRA 65 §). 

Aineisto on nähtävillä kunnan www-sivuilla: http://www.hollola.fi/rakennusvalvonta sekä rakennusvalvontatoimistossa os. Virastotie 3, 15870 Hollola. 

Lisätietoja rakennustarkastaja Jouko Valo, puh. 044 780 1452. 

Mahdolliset kirjalliset muistutukset on toimitettava rakennusvalvontatoimistoon 27.4.2017 virka-ajan päättymiseen mennessä (MRA 65 §).

 

Tämä kuulutus on laitettu nähtäville Hollolan kunnan ilmoitustaululle.

 

Hollolassa 19.4.2017

 

Hollolan kunta

Rakennusvalvonta

LIITEAINEISTO:
Lentoestelupa
(uusi paikka) Selvitys
Asemapiirros
Julkisivu
Laitesuoja
Havainnekuva_1
Havainnekuva_2
Havainnekuva_3
Havainnekuva_4
Havainnekuva_5
Suunnitelmaesitys