Lasten tapaturmat

Kunta on vakuuttanut toiminnassaan mukana olevat lapset ja nuoret.

Lapset ovat vakuutettuja tapaturmien varalta varsinaisina päivähoito- ja kouluaikoina sekä välittömillä toimintayksiköihin liittyvillä matkoilla, esimerkiksi matkalla kotoa päivähoitopaikkaan tai kouluun.

Vakuutus kattaa myös leikkitoiminnan, koululaisten iltapäivätoiminnan ja muun koulun työsuunnitelman mukaisen toiminnan, kuten mm. leirikoulut ja kevätretket kotimaassa ja ulkomailla. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa sairastumisesta aiheutuvia kuluja eikä matkatavaroita.

Oppilaiden käytännön harjoittelutyön aikana on voimassa lakisääteinen vakuutus (tet-jaksot, kädentaitoaineet, laboratoriotyöt).

Ohjeita tapaturman sattuessa:

  • tapaturmasta on ilmoitettava hoitajalle/luokanopettajalle/luokanvalvojalle
  • lapsi on ohjattava julkisen terveydenhoidon piiriin: kouluterveydenhoitajalle, terveyskeskuseen, keskussairaalaan tai hammashoitolaan, tapaturman laadusta ja vakavuudesta riippuen
  • vahingon korvauskäsittely edellyttää vahinkoilmoituksen täyttöä (lomakkeen saa hoitopaikasta/koulusta)
  • vahinkoilmoituksen täyttää hoitaja/opettaja sekä lapsen huoltajat 
  • päivähoitopaikka/koulu toimittaa vahinkoilmoituksen sivistystoimistoon 
  • sivistystoimisto lähettää ilmoituksen vakuutusyhtiöön
  • vakuutusyhtiö tekee päätöksen

Yhteyshenkilö:

Nina Sundqvist
044 780 1411
etunimi.sukunimi@hollola.fi