Pöytäkirjojen ja päätösten nähtävilläolo

Kunnanhallituksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan virastotalossa yhteispalvelupiste Piipahluksessa, kunnanhallituksen kokouspäivää seuraavana keskiviikkona tai jos silloin on juhlapäivä, seuraavana arkipäivänä klo 9-15.

Valtuuston pöytäkirjat  pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa yhteispalvelupiste Piipahluksessa valtuuston kokouspäivää seuraavan kalenteriviikon tiistaina tai jos silloin on juhlapäivä seuraavana arkipäivänä klo 9-12.

Sivistyslautakunnan, teknisenlautakunnan ja perusturvalautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävillä niiltä osin kuin ne eivät ole salaisia kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina tai jos silloin on juhlapäivä, seuraavana arkipäivänä yhteispalvelupiste Piipahluksessa klo 9-15.

Teknisen lautakunnan yksityistiejaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä viikon päästä kokouksesta, rakennusvalvontajaoston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yhteispalvelupiste Piipahluksessa kokousta seuraavana viidentenä arkipäivänä klo 9-15.

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina tai jos silloin on juhlapyhä, seuraavana arkipäivänä klo 9-15 kunnanviraston yhteispalvelupisteessä.

Kunnanviraston ollessa suljettuna pöytäkirjojen lukemisesta voi sopia Hollolan kunnan kirjaamon kanssa, puhelin 044 780 1364.

Lahden kaupungin organisaatiossa toimivien

Lahden seudun joukkoliikennelautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä pääsääntöisesti kokousta seuraavana keskiviikkona tai torstaina tai vaihtoehtoisesti kokousta seuraavan viikon keskiviikkona tai torstaina toimialan palvelupisteessä sekä yhteispalvelupiste Piipahluksessa.

Päijät-Hämeen jätelautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä pääsääntöisesti kokousta seuraavana tiistaina tai vaihtoehtoisesti kokousta seuraavan viikon tiistaina toimialan palvelupisteessä sekä yhteispalvelupiste Piipahluksessa.

Hollolan kunta
Virastotie 3
15870 Hollola
kirjaamo(a)hollola.fi