Rakennustarkastajan myöntämät luvat 3-6.4.2017

Kategoria:
Takaisin

SEURAAVIEN PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ ON 13.4.2017

                                                                                 

098-2017-49

03.04.2017
98-440-1-17

Rakennuksen purkaminen

Asuinrakennuksen purkaminen (PRT 103316972J).
Pinnolantie 194 16800 HÄMEENKOSKI

 
098-2017-17

05.04.2017
98-451-10-12

Uusi rakennus

Asuinrakennus ja talousrakennus sekä maalämpöjärjestelmä porakaivolla.
Rälssinkuja 29 16710 HOLLOLA KK

 
098-2017-57

06.04.2017
98-414-1-164

Uusi rakennus

Sauna
Isosaarentie 106 15270 KUKKILA

 
 

 

Tämä ilmoitus on julkipantu ilmoitustaululle Hollolan kunnassa 12.4. – 2.5.2017 väliseksi ajaksi.