Viranhaltijoiden päätösten nähtävilläolo

Päätökset siltä osin kuin ne eivät ole salaisia ovat nähtävänä päätöstä seuraavana arkipäivänä klo 9-15 kirjaamossa tai kunkin viranhaltijan työpaikalla.