528 vastausta kuntastrategiaan - kylien ja keskusten kehittäminen tärkeää

Kategoria:
Takaisin

Hollola aloitti uuden kuntastrategian laatimistyön kuntastrategiakyselyllä, johon vastasi yhteensä 528 henkilöä. Runsas vastaajamäärä monipuolisine avovastauksineen osoittaa, että Hollolan tulevaisuus ja kunnan kehittäminen kiinnostavat. On tärkeää, että myös kuntalaiset, kunnan henkilöstö ja kunnan sidosryhmät osallistuvat strategiatyöhön kunnan luottamushenkilöiden lisäksi.

Kuntalaiset korostivat myös peruspalveluita

Kyselyn vastauksissa korostui erityisesti se, että kunnan kaikkien osakeskusten kehittämistä toivotaan. Kyselyssä korostui myös peruspalvelujen pitäminen laadukkaina sekä lähipalvelujen suuri merkitys. Toimivat peruspalvelut nähtiin Hollolan tärkeimpänä vahvuutena. Palveluja voisi tuottaa enemmän yhteistyössä kuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Hollolan kunnan vetovoimatekijät nähtiin poikkeuksellisten luonto- ja kulttuuriarvojen kautta. Näitä toivottiin hyödynnettävän enemmän kunnan markkinoinnissa. Kyselyssä nousi vahvasti esiin myös yritysten toimintaedellytysten parantaminen.

Rohkeutta ja kokeiluja

Hollolan kuntaa toivottiin kehitettävän erityisesti lapsiperheiden, nuorten ja ikäihmisten näkökulmasta. Kyselyssä toivottiin rohkeutta ja kokeiluja kehittämistyöhön sekä sitä, että kuntalaisia osallistettaisiin myös jatkossa. Vastaajat itse olivat valmiita kunnallisveron maksamisen lisäksi muun muassa toimimaan vapaaehtoisena, pitämään nurkat siistinä omalta osaltaan ja suosimalla hollolalaisia yrityksiä.

Kunnan talouden hoito ansaitsee kiitosta, samalla vastauksissa toivotaan että edelleen kunnan taloutta hoidetaan tarkasti ja ammattimaisesti. Säästökohteita etsiessä täytyy ajatella pidemmälle kuin muutaman vuoden päähän.

Tavoitteena on, että valtuusto hyväksyy uuden strategian alkuvuodesta 2018 ja siihen saakka strategiaa valmistellaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Kuntastrategiatyö jatkuu valtuustoseminaarissa 15. kesäkuuta, jolloin syvennytään muun muassa tarkemmin kyselyn tuloksiin. Kyselyn toteutti Hallintoakatemia.

Lisätietoja kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, puh.03 880 111

Hollolan visio vastaajien mukaan:

Hollolan vetovoima vastaajien mukaan.

Julkaistu: 15.06.2017 11.14