A-kassi Ky:n valitus ympäristöluvan tarkistamisesta, muovituotetehdas, Tiiriskankaantie 7, Hollola

Kategoria:
Takaisin

Kuuleminen valituksen johdosta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 18.5.2016 antanut ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristölupapäätöksen nro 124/20116/1.

Hakija: A-kassi Ky

Asia: Muovikassitehtaan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Hollola.

Valittaja: A-kassi Ky on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetun päätöstä koskevan valituksen.

Valitusasiakirjan nähtävänäpito:Hallinto-oikeuden on annettava tieto valituksesta vastineen antamista varten asianosaisille ja yleitä etua valvoville viranomaisille.
Valitusasiakirjat ovat nähävillä kuulutusaikana 3.-17.8.2016 Hollolan kunnanvirastossa, os. Virastotie 3, Hollola sekä Vaasa hallinto-oikeudessa.

Julkaistu: 03.08.2016 08.00