Aineisto- ja tietopalvelu

Tietopyynnöt Hollolan kunnan arkiston asiakirjoista.

Voit pyytää tietoa Hollolan kunnan arkistossa säilytettävistä asiakirjoista tai niissä olevista tiedoista. Jos tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Saat vastauksena yleensä oikeaksi todistetun jäljennöksen tai kopion asiakirjasta. Tietopyynnön voi tehdä sähköpostitse tai puhelimitse.

Jos tietopyynnön kohteena oleva asiakirja sisältää lainsäädännön perusteella salassa pidettävää tai muutoin käyttörajoitettua tietoa, tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus sekä muut tarpeelliset ja selkeät perustelut tiedon saannille (JulkL § 13), tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä.

Hollolan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2017 alkaen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle. Kuntayhtymä vastaa hallinnassaan olevien asiakirjojen luovuttamisesta, joten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja koskevat tietopyynnöt tulee osoittaa kuntayhtymälle.

Toimitusaika

Kun yksityiseen käyttötarkoitukseen tekemässäsi tietopyynnössä on hyvät lähtötiedot, on toimitusaika tavallisesti kaksi viikkoa (ns. normaalitiedonhaku), erityisiä toimenpiteitä vaativa tietopyynnön toimitusaika on kuukausi.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen. Tietopyynnöistä peritään hallituksen 14.12.2015 § 191 hyväksymän taksan mukainen maksu. Tietopalvelusta vastaa ja lisätietoja antaa tietopalvelusihteeri.

Erityistoimenpiteitä vaativa tiedon antaminen:

  • normaali tiedonhaku alle 2 tuntia – 20 euroa
  • vaativa tiedonhaku 2-5 tuntia – 50 euroa
  • hyvin vaativa tiedonhaku yli 5 tuntia – enintään yksi työpäivä – 100 euroa
  • lisäksi veloitetaan kopiosivuista A4 0,50 euroa/sivu
  • lisäksi veloitetaan kopiosivuista A3 ja värikopio 1,00 euroa/sivu.

Tietopyynnöt päätöspöytäkirjoista

Toimielinten pöytäkirjat julkaistaan Hollolan kunnan verkkosivuilla sen jälkeen, kun ne on tarkastettu. Pöytäkirjat ovat luettavissa verkkosivuilta noin kahden vuoden ajan ja viranhaltijapäätökset julkaisuajankohdasta reilun kuukauden.

Pöytäkirjoja ja viranhaltijapäätöksiä, joita ei ole enää luettavissa verkkosivuilla, voi tiedustella kunnan kirjaamosta. Asiakirjan antamisesta ei peritä maksua jos julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostilla.

Postissa lähetettävistä pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai tulosteesta peritään maksu:

  • A4 0,50 euroa/sivu
  • A3 ja värikopio 1,00 euroa/sivu
  • lisäksi postimaksu sekä lähetysmaksu 3 euroa.