Ajantasa-asemakaava

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään.

Hollolan kunnan asemakaavoitettujen alueiden ajantasa-asemakaava kaavamääräyksineen löytyy  karttapalvelustamme.

Kaavamääräykset ja viralliset kaavaotteet tulee edelleen tilata kaavoituksen toimipisteestä sähköpostilla, joka löytyy palvelupisteen tiedoista.