Ajoneuvojen siirtäminen

Hollolan kunta vastaa ajoneuvojen siirroista yleisiltä alueilta ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) mukaisesti.

Ajoneuvon siirtäminen voi perustua esim. virheelliseen pysäköintiin, tiealueella tehtävään työhön tai ajoneuvon hylkäämiseen. Siirtäminen voi olla tapauksesta riippuen lähisiirto tai varastosiirto. Lähisiirto tulee lähinnä kyseeseen virheellisen pysäköinnin tai tiealueella tehtävän työn takia. Lähisiirrossa ajoneuvo siirretään sijaintipaikan läheisyyteen ja varastosiirrossa Lahden Autopurkamolle.

Yksityisellä tiellä tai alueella olevalle hylätylle ajoneuvolle tai romuajoneuvolle kunta suorittaa varastosiirron vain yksityisen tien tienpitäjän tai alueen haltijan perustellusta pyynnöstä. Siirron pyytäjä on velvollinen korvaamaan pyynnöstään siirretyn ajoneuvon siirtokustannukset, jollei niitä saada perittyä ajoneuvon omistajalta. Siirtopyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Tekninen lautakunta hyväksyi ajoneuvojen siirtämistä ja säilyttämistä koskevat arvonlisäverottomat maksut noudatettavaksi 1.2.2016 lähtien toistaiseksi. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Henkilö- ja pakettiautojen siirroista ja varastoinneista peritään seuraavat maksut:

  • Varastosiirto 96,78 veroton, 120,00 verollinen (alv 24 %)
  • Lähisiirto 72,58 veroton, 90,00 verollinen (24 %)
  • Säilytys 2 kk ylittävältä ajalta euroa/alkava viikko 50,00 veroton, 62 verollinen (24 %)

Kuorma- ja linja-autojen sekä erikoisajoneuvojen siirtomaksut:

Varastoinneista sekä romuajoneuvojen jätehuolloista syntyneet kustannukset peritään toteutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti.

Täytä lomake ja lähetä Hollolan kunnan kirjaamoon