Akuutti24 arvioi jatkossa hätäkeskukseen tulevien kiireettömien ensihoitotehtävien avuntarpeen

Takaisin

Syyskuun alusta lähtien hätäkeskus ohjaa kiireettömät eli D-kiireellisyysluokan ensihoitotehtävät Akuutti24:n ensihoidon tilannekeskuksen arvioitaviksi Päijät-Hämeen alueella. Tähän saakka hätäkeskus on itse hälyttänyt vapaana olevan ensihoitoyksikön, joka on tyypillisesti ollut ambulanssi.

Muutoksen jälkeen Hätäkeskus ohjaa 112-numeroon tulevat kiireettömät ensihoitotehtävät Akuutti24:n tilannekeskukseen ensilinjan ammattilaisille. He ottavat yhteyden hätäpuhelun soittajaan, tekevät hoidon- ja palvelutarpeen arvion ja ohjaavat avuntarvitsijan luokse lähimmän ja tarkoituksenmukaisimman avun.

Tarkoitukseen parhaiten soveltuva apu voi olla tilanteesta riippuen ensihoidon yhden ensihoitajan liikkuva yksikkö, kotisairaalan autolla liikkuva yksikkö, perinteinen ambulanssi, turva-auttaja tai kotihoidon autolla liikkuva yksikkö henkilökuntineen. Useissa tilanteissa apu voidaan antaa jo puhelimitse.

Lisäksi ensihoidon ammattilaiset antavat puhelinneuvontaa ja ohjausta hätäpuhelun soittajalle.

Työhön on perehdytetty ensihoidon nykyisestä vahvuudesta 13 henkilöä, josta 24/7-toimintaan tarvitaan kuusi henkilötyöpanosta.

Mallia on pilotoitu muun muassa Eksotessa, jossa tuloksena oli, että vain noin hieman yli puoleen näistä kiireettömistä tehtävistä oli tarpeen hälyttää perinteinen ambulanssi.

Suojautumisen tarve pidentänyt ensihoidon vasteaikoja

Koronavirusepidemiaan liittyvä henkilöstön suojautuminen sekä autojen ja tarvikkeiden kasvanut puhdistamistarve ovat heijastuneet kiireellisen ensihoidon vasteaikoihin loppukeväällä ja kesällä. Tehtävämäärissä on ollut 8 prosentin lasku vuodentakaiseen verrattuna, mutta kiireellisen ensihoidon keskimääräiset vasteajat ovat siitä huolimatta olleet noin minuutin aiempaa pidempiä.

Kiireettömien tehtävien siirron odotetaan tuovan parannusta myös vasteaikoihin, koska yhä useampi tehtävä voidaan hoitaa muutoin kuin lähettämällä paikalle ambulanssi. Pienimmissä kunnissa ei ole ambulanssia sijoitettuna yöaikaan. Turvatakseen riittävän palvelun yhtymä sijoittaa Iitin kuntaan lokakuun alusta alkaen yövalmiuteen yhden ensihoitajan liikkuvan yksikön.

Lisätietoja:
terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialajohtaja Tuomo Nieminen, p. 050 910 5150

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi

Julkaistu: 03.09.2020 16.55