Alkuluokkakysely - tulokset

Kategoria:
Takaisin

Alkuluokkatoimintaa Hollolassa on kehitetty yli kymmenen vuoden ajan.
Alkuluokkatoimintaa on arvioitu säännöllisesti vuodesta 2011 alkaen.

Kevään 2017 kyselyn vastauksissa alkuluokkatoimintaa on arvioitu myönteisesti. Lasten kehitystason mukainen huomioiminen leikissä ja oppimisessa saa positiivista palautetta. Henkilökuntaa arvostetaan ja siihen luotetaan.

Kädet

Viimeisin alkuluokkakysely tehtiin keväällä 2017 

Suurin osa huoltajista on erittäin tyytyväinen alkuluokkatoimintaan.

Kokonaisuudessaan kriittisesti alkuluokkatoimintaan suhtautuvien määrä on pienentynyt vuodesta 2011 lukien. Kyselyssä nousee huoli erityisesti perusopetuksen oppilaiden mahdollisuus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta alkuluokassa. Tämä huoli esiintyy toistuvasti kaikissa kyselyissä.

Henkilöstö on ollut tyytyväinen alkuluokkatyöskentelyyn. Alkuluokkatoimintaa pidetään hyvänä kokoavana alkuna lapsen kasvun ja koulupolulle.

Huoli perusopetuksen 2. luokan oppilaiden valmiudesta siirtyä 3. luokalle nousee esille. Työnkierto koetaan ryhmän kannalta haastavana. Vuosittain ryhmässä vaihtuvat aikuiset aiheuttavat aina uuden tutustumisprosessin lapsen ja aikuisen välillä.

Alkuluokkatoiminta on kiinteä osa kasvatus- ja koulutusjärjestelmää Hollolassa ja siitä ollaan aidosti ylpeitä.


Alkuluokkatoiminta Hollolassa on esi- ja alkuopetuksen suunniteltua päivittäistä työskentelyä yhteisessä oppimisympäristössä.

Lapsiryhmässä työskentelevät esiopettaja ja luokanopettaja, tarvittaessa lastenhoitaja ja/tai koulunkäyntiavustaja ja osan aikaa erityisopettaja.

Alkuluokassa eskarilainen kasvaa koululaiseksi ikäistensä joukossa koululaisten mallia seuraten. Lapsi jatkaa mahdollisuuksien mukaan eka- ja tokaluokkalaisena tuttujen aikuisten ja lasten kanssa. Hän saa tarvittaessa yksilöllistä tukea oppimiseen ja kasvuun.

Toiminta perustuu esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelmaan ollen toiminnallista ja leikinomaista.

Toiminta tapahtuu erilaisissa lapsen oppimista ja leikkiä tukevissa toimintaympäristöissä ja se toteutuu erilaisissa ja erikokoisissa ryhmissä.

Alkuluokkien lapsiryhmät muodostetaan vuosittain lapsimäärän ja tilojen mukaan alueellisesti ja yksikkökohtaisesti.

Julkaistu: 12.12.2017 14.32