ARA myöntää yhteensä 900 000 € asumisneuvontatoimintaan - hakuaika on nyt käynnissä

Takaisin

Avustus asumisneuvontatoimintaan

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää vuonna 2020 yhteensä 900 000 € asumisneuvontatoimintaan. Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista. Asumisneuvontatoiminnan avustuksia voidaan myöntää asumisneuvontatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta kunnissa pysyväksi. 

Ketkä voivat hakea avustusta

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

ARA edellyttää, että asumisneuvontaa toteuttava avustuksen saaja osallistuu kerran vuodessa valtakunnalliseen asumisneuvontafoorumiin sekä foorumin järjestämiin asumisneuvontatyötä kehittäviin koulutuksiin. Lisäksi edellytetään, että asumisneuvojalla on oltava riittävä sosiaalialan osaaminen ja että hankkeen ohjausryhmässä on mukana sosiaalitoimen edustus.

Avustuksen hakeminen

Vuoden 2020 avustusten hakuaika on alkanut 2.12.2019 ja päättyy 16.1.2020 klo 16.15.

Avustusta haetaan lomakkeella: ARA 56

Hakemusten toimitusosoite: 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

Vesijärvenkatu 11 A, PL 30, 15141 Lahti tai kirjaamo.ara@ara.fi.

Huomioittehan, että mikäli hakijana on järjestö tai yhteisö, tulee hakemuksiin liittää kunnan lausunto.

Lisätietoja

Klikkaa lisätietoja ARAn nettisivulta.

Julkaistu: 03.12.2019 08.49