ARA myöntää yksityisille ja yhtiöille avustuksia

Takaisin

Vuosina 2020-2022 jaetaan yhteensä 100 miljoonaa euroa asuinrakennusten energia-avustuksia. Avustuksien avulla otetaan askelia kohti hiilineutraalia Suomea 2035.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn myöntämää avustusta on voinut hakea 2.1.2020 lähtien. Energia-avustusta myönnetään energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustusta voivat hakea kaikenikäiset kerros- ja rivitaloyhtiöt, valtion tuella rahoitetut vuokra-asunnot ja asumisoikeusasuntoja omistavat yhteisöt, joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajat. Kohteen energiatehokkuutta parantavat suunnitelmat täytyy olla 1.10.2019 jälkeen syntyneet.

Jaettavaa avustusta voi hakea korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen, järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen. Yhtenä avustuksen myöntämisen kriteerinä on, että korjaushankkeen täytyy parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjaamisen yhteydessä normaalisti edellytetään. Avustusta voi saada esimerkiksi öljylämmityksestä luopumiseen, rakennuksen eristeiden parantamiseen tai energian käytön kysyntäjoustoa parantaviin ratkaisuihin.

Haetun tuen hyväksyttyihin kustannuksiin lasketaan mukaan suunnittelu-. työ- ja rakennuskustannukset arvonlisäveroineen. Avustusta myönnetään enintään 50 % korjaushankkeen toteutuneista kustannuksista.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Julkaistu: 04.02.2020 15.55