Arviointi/laatu

Oleellista on pohtia laadukkaan toiminnan tavoitteita ja sitä, mitä huomenna voisimme tehdä toisin.
Tarkastelemme ja arvioimme toimintaamme jatkuvasti arjessa peilaten sitä varhaiskasvatuslain tavoitteisiin, Varhaiskasvatuksen perusteisiin ja kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Arviointi on prosessi, jossa suunnitellaan, toteutetaan, tarkistetaan ja muokataan toimintaa sekä toimintakulttuuria
uudelleen. Kohdennamme kehittämisen todelliseen tarpeeseen tai kohteeseen. Annamme aikaa muutokselle ja
kehitämme toimintaa yhdessä. Olemme jokainen vastuussa koko työyhteisön kehittämisestä. Luomme avointa
keskustelukulttuuria ja kannustamme jatkuvaan kehittymiseen.