Asemakaava Paassilta II nähtävillä

Kategoria: Kaavoitus
Takaisin

OAS ja asemakaavaluonnos nähtävillä 24.11.-23.12.2016

Vanhatalon (07) ja Vesalan (08) kunnanosat Paassillan II alueen asemakaavan laatiminen on tullut vireille.

Kaavoitettava alue sijaitsee Hopeakallion ja Paassillan yritysalueiden välissä Riihimäentien varrella. Asemakaavalla laajennetaan Paassillan yritysaluetta.

Asemakaavasta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Lisäksi on laadittu asemakaavaluonnos.

OAS ja luonnos pidetään MRL 62§:n, 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 24.11. – 23.12.2016 Hollolan kunnanviraston ala-aulan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla: www.hollola.fi > Sähköinen ilmoitustaulu. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta ja asemakaavaluonnoksesta nähtävänäoloaikana kirjallisesti tai suullisesti.

Mielipiteet tulee esittää osoitteella: Hollolan kunta, tekninen lautakunta, PL 66, 15871 Hollola tai sähköpostilla: kirjaamo(a)hollola.fi.
Lisätietoja hankkeesta antaa hankekaavoittaja Henna Kurosawa puh. 044 780 1358.

23.11.2016
Tekninen lautakunta

 

 

Nähtävillä olevat asiakirjat  kaavan sivuilla. Katso aloitus- ja luonnosvaihe. Linkki tästä.

Julkaistu: 28.11.2016 11.03