Asiakastiedote koulujen ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelun asiakaskyselystä

Kategoria:
Takaisin

Hollolan kunnan ruokapalvelut teetti ulkopuolisella yrityksellä marraskuussa 2018 sähköisen asiakaskyselyn varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen asiakkaille. Kyselyn avulla osallistamme kuntalaisia toiminnan kehittämiseen. Tässä tiedotteessa kerromme tuloksista ja lopuksi siitä, miten aiomme reagoida kyselytuloksiin. Kyselyyn vastasi n. 49 % kokonaisruokailijamäärästä. Lämmin kiitos kaikille vastanneille!

lautanen

Varhaiskasvatus, tiivistelmä tuloksista

Kysely toteutettiin avoimena nettikyselynä ja siihen vastattiin kotona huoltajan avustamana, kyselyyn            vastasi 144 varhaiskasvatuksen asiakasta

Sama kysely toteutettiin myös varhaiskasvatushenkilöstölle, vastaajia 15

Mielipidearviot annettiin hymynaamoilla, numeroin 1-3

Lasten mielestä ruokailutilanne on mukava, ka 2,81 ja ruokailuun on riittävästi aikaa, ka 2,81

Ruokatuotteita arvioitiin useilla eri kysymyksillä. Kehityskohteiksi nousevat mm. tuorelisäkkeet, joiden toivotaan olevan nykyistä vaihtelevampia

Noin neljännes vastaajista kertoo, että lautaselle jää joskus biojätettä

Kyselyssä arvioitiin nykyiseltä ruokalistalta lempiruokia ja ei niin mieluisia ruokia. 

                            

Perusopetus, tiivistelmä tuloksista

Kysely toteutettiin avoimena nettikyselynä. Koululaisista nuorimmat, 0-2-luokkalaiset vastasivat kyselyyn kotona huoltajan avustamana, vanhemmat oppilaat vastasivat koulussa. Kyselyyn vastasi 1385 oppilasta

Sama kysely toteutettiin myös kasvatushenkilöstölle, vastaajia 206

Oppilaista 5 % kertoo ruokailevansa koulussa harvemmin kuin päivittäin tai lähes päivittäin. Mm. kotitaloustuntien jälkeen ei välttämättä osallistuta ruokailuun. Yläkoulun oppilaat tekevät myös ruokalajin perusteella valintoja, osallistuvatko ruokailuun. Ruokailutilojen ahtaus ja jonotus mainitaan syiksi, miksi joskus jäädään pois ruokailusta

26 % vastaajista kertoo noudattavansa jotakin erityisruokavaliota. Luku on todella suuri

Mielipidearviot annettiin hymynaamoilla, numeroin 1-3

Oppilaiden mielestä ruokailutilanne on mukava, ka 2,59 ja keittiöhenkilökunta ystävällistä, ka 2,55

Sanallisissa palautteissa palvelu nousee kuitenkin selkeäksi kehityskohteeksi

Ruokatuotteita arvioitiin useilla eri kysymyksillä. Kehityskohteiksi nousevat mm. ruuan maku ka 2,13 ja mausteisuus ka 2,37, tuorelisäkkeet ka 2,22 ja perunoiden laatu ka 1,67

Lähes puolet vastaajista kertoo, että lautaselle jää joskus biojätettä. Syyksi mainitaan mm., että ruoka on pahaa tai että ruokaa ei ehdi syödä loppuun

Kyselyssä arvioitiin nykyiseltä ruokalistalta lempiruokia ja ei niin mieluisia ruokia.

Tarkemmin tuloksista oheisessa liitteessä: liite

Julkaistu: 08.01.2019 08.34