Asumisoikeusasuminen

Asumisoikeusasuminen on vuokra- ja omistusasumisen välimuoto.

Asumisoikeusasunnot ovat valtion tuella rakennettuja asuntoja, joiden asukkaaksi pääsee maksamalla asumisoikeusmaksun ja vuokraan verrattavaa käyttövastiketta. Asunnon hakijoiden tulee ensin hakea asumisoikeuden järjestysnumero.

Edellytykset

Asumisoikeusasuntoa voivat hakea 18 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka eivät omista paikkakunnalla asumistarpeen tyydyttävää omistusasuntoa eikä varallisuutta sen hankkimiseen. Varallisuusrajaa ei ole 55 vuotta täyttäneillä. Hollola ja Lahti ovat yhteistä hakualuetta.

Asiointitavat

Sähköinen asiointi

Tuottaja

Lahden kaupunki

Asioi sähköisesti

Asumioikeuden järjestysnumeron hakeminen
Järjestysnumeron hakeminen