Avin päätös yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia koskien - suunnitelman laadinta

Takaisin

Kirjallisen suunnitelman laadinta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi ja sen esillä pitäminen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 4.3.2021 yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia koskevan päätöksen, joka perustuu tartuntatautilain pykäliin 58 ja 58 d. Määräys on voimassa ajalla 5.3.2021- 31.3.2021 ja se koskee Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueita.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa.

Aluehallintovirasto velvoittaa järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön niin, että osallistujien on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Asiakkaille tai osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä annetut velvollisuudet ja rajoitukset. Suunnitelma on tarvittaessa pyynnöstä esitettävä kunnalle tai aluehallintovirastolle. Suunnitelma on siihen sisältyviä henkilötietoja lukuun ottamatta pidettävä tilassa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Tämä päätös ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Tartuntatautilaki 58 §

Linkki Tartuntatautilain 58 § ja 58 d § mukainen aluehallintoviraston päätös  

Linkki 58 h mukainen suunnitelmapohja

Julkaistu: 11.03.2021 16.07