Avotulen tekeminen metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana on kielletty, rikkeestä voi seurata sakko

Takaisin

Päijät-hämeen pelastuslaitos tiedottaa:

Kevät on ulkonaliikkumisen ja puutarhatöiden aikaa. Pelastuslaitokselle kevät näyttäytyy usein ihmisten tulenkäsittelyn taitamattomuutena. Tänäkin vuonna on ollut jo useita kymmeniä nuotioista, oksien- ja risujenpoltosta ja muusta huolimattomuudesta lähteneitä ruohikko- ja maastopalojen sammutustehtäviä.

Pelastuslain sisältö

Pelastuslaki (379/2011, 6 §) kieltää avotulenteon Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana. Avotulenteko on kielletty myös, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Pelastuslain mukaan avotulta on kaikki tulenkäyttö, josta tuli voi päästä irti joko maapohjan tai kipinöinnin vuoksi. Tiedottamisen ja ymmärtämisen helpottamiseksi asia on täsmennetty sisäministeriön ja pelastuslaitosten toimesta keväällä 2019 muotoon:

Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tulenteko on sallittu ainoastaan

  • rakennusten tulisijoissa sekä erityistä varovaisuutta noudattaen maapohjasta eristetyissä grilleissä, joista tuli ei pääse leviämään myöskään kipinöinnin vuoksi
  • hormillisissa, katetuissa tulentekopaikoissa


Pelastuslaitos ilmoittaa tämän säädöksen rikkomukset poliisille, joka voi pelastuslain 106 § mukaan tuomita niistä sakkorangaistuksen.

Ilmatieteen laitoksen varoitukset

Ilmatieteen laitoksen varoitukset ja niiden ennusteet näkyvät heidän verkkosivuillaan. Tälläkin hetkellä ruohikkopalovaroitus on voimassa kuivuudesta johtuen Päijät-Hämeessä.

Rakennetut tulentekopaikat

Rakennettu tulentekopaikkakin voi olla pelastuslain tarkoittama avotuli, ellei siitä lähtevää kipinöintiä ole estetty. Metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana tällaisen tulentekopaikan käyttö on kielletty.

Metsäpalovaroituksen aikana avotulenteko kaikilla alueilla kielletty. Avotulenteko on kielletty myös silloin, kun olosuhteet kuivuuden, kovan tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon vaara on ilmeinen. Edellä mainitut rajoitukset koskevat kaikkia avoimia tulentekopaikkoja. Metsäpalovaroituksenkin aikana tulen voi kuitenkin tehdä tupien ja keittokatosten hormillisiin tulisijoihin.

Julkaistu: 30.04.2020 10.30