Avustukset järjestöille

Hyvinvointivaliokunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan käytettäväksi yhdistysten toiminnan tukemiseen.

Johtosäännön mukaan hyvinvointivaliokunta päättää avustuksien jakamisesta järjestöille käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Hollolalaiset rekisteröityneet yhdistykset/järjestöt voivat hakea toimintaansa avustusta Hollolan kunnalta.

Toimintaa tukeva avustus

Toimintaa tukevat avustukset ovat yhdistyksiä/järjestöjä osallistavia avustuksia. Toimintaa tukevalla avustuksella tuetaan yhdistyksen toimintaa, joka edistää kuntalaisten aktiivisuutta ja/tai osallisuutta toimintaan/tapahtumiin. Avustettaviin tuotteisiin tulee olla mahdollisuus osallistua ilman jäsenyyttä. Avustettavat tuotteet ovat kerho, disco, itsenäisyyspäivän juhla kuntalaisille, tapahtuma tai oma tuote. Haettava avustus perustellaan hakemuksessa, miksi sitä tulisi tukea.

Vuoden 2021 toimintaa tukevat avustukset ovat olleet haettavissa 1.2.-2.3.2021.

Ekoteko-avustus

Ekoteossa vaikutamme omilla valinnoillamme elinympäristöön ja omaan hyvinvointiimme. Ekoteot ovat pieniä asioita arjessa, joista koostuu suurempi kokonaisuus. Yhdistysten ekoteot tehdään yhteiseksi hyväksi, josta hyötyy yhdistys/järjestö ja ehkä myös muut kuntalaiset. Yhdistykset/järjestöt voivat esimerkiksi kehittää toiminnan ympäristöystävällisyyttä ja toimintaympäristön olosuhteita, materiaalien kierrätystä, liikkumisen vaihtoehtoja tai se voi olla myös tapahtuma, tempaus tai ympäristönhoitoon liittyvä teko.

Ekoteon hakuaika on 15.4.-15.11.2021. Sivun oikeanpuoleisesta palkista löytyy Ekoteko-avustuksen hakulomake ja Hollolalaisten yhdistysten ekoteko avustuskriteerit.