Avustukset järjestöille

Hyvinvointivaliokunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan käytettäväksi yhdistysten toiminnan tukemiseen.

Johtosäännön mukaan hyvinvointivaliokunta päättää avustuksien jakamisesta järjestöille käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Hollolalaiset rekisteröityneet yhdistykset/järjestöt voivat hakea toimintaansa avustusta Hollolan kunnalta. 

Toimintaa tukeva avustus

Toimintaa tukevat avustukset ovat yhdistyksiä/järjestöjä osallistavia avustuksia. Toimintaa tukevalla avustuksella tuetaan yhdistyksen toimintaa, joka edistää kuntalaisten aktiivisuutta ja/tai osallisuutta toimintaan/tapahtumiin. Avustettaviin tuotteisiin tulee olla mahdollisuus osallistua ilman jäsenyyttä. Avustettavat tuotteet ovat kerho, disco, itsenäisyyspäivän juhla kuntalaisille, tapahtuma tai oma tuote. Haettava avustus perustellaan hakemuksessa, miksi sitä tulisi tukea.

Vuoden 2022 yhdistystoimintaa tukevat avustukset ovat haettavissa 1.2.-2.3.2022. Hakiessaan avustusta yhdistys sitoutuu noudattamaan Hollolalaisten yhdistysten yhteisiä päihdelinjauksia.

Tuotantotuki -avustus

Hollolalaisille yhdistyksille tarjotaan haettavaksi muuhun kuin perustoimintaan kohdennettu tuotantotuki avustus. Yhdistyksille tarjottavaa tuotantotukea yhdistys voi hakea esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen tai muuhun yleishyödylliseen yhdistyksen jäseniä ja/tai kuntalaisia aktivoivaan toimintaan.

Tuotantotukea voi hakea 1.1.-31.10. 2022 välisenä aikana.

Toimintaa tukevan avustuksen hakulomake ja ohjeet lomakkeen täyttämiseen sekä Tuotantotuki avustuskriteerit ja hakulomake löytyvät 1.2. tältä sivulta.