Avustukset järjestöille

Hyvinvointivaliokunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan käytettäväksi yhdistysten toiminnan tukemiseen.

Johtosäännön mukaan hyvinvointivaliokunta päättää avustuksien jakamisesta järjestöille käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Hollolalaiset rekisteröityneet yhdistykset/järjestöt voivat hakea toimintaansa avustusta Hollolan kunnalta. 

Toimintaa tukeva avustus

Vuoden 2023 yhdistystoimintaa tukevat avustukset ovat haettavissa 1.2.-28.2.2023. Toimintaa tukevat avustukset ovat yhdistyksiä/järjestöjä osallistavia avustuksia. Toimintaa tukevalla avustuksella tuetaan yhdistyksen toimintaa, joka edistää kuntalaisten aktiivisuutta ja/tai osallisuutta toimintaan/tapahtumiin. Avustettaviin tuotteisiin tulee olla mahdollisuus osallistua ilman jäsenyyttä. Avustettavat tuotteet ovat kerho, disco, itsenäisyyspäivän juhla kuntalaisille, tapahtuma tai oma tuote. Haettava avustus perustellaan hakemuksessa, miksi sitä tulisi tukea. Toiminta-avustuksen hakulomake
Hakiessaan avustusta yhdistys sitoutuu noudattamaan Hollolalaisten yhdistysten yhteisiä päihdelinjauksia.

Tuotantotuki -avustus

Hollolalaisille yhdistyksille tarjotaan haettavaksi muuhun kuin perustoimintaan kohdennettu tuotantotuki avustus. Yhdistyksille tarjottavaa tuotantotukea yhdistys voi hakea esimerkiksi tapahtuman järjestämiseen tai muuhun yleishyödylliseen yhdistyksen jäseniä ja/tai kuntalaisia aktivoivaan toimintaan.

Tuotantotukea voi hakea 1.1.-31.10. 2023 välisenä aikana.

Hakulomake ja ohjeet lomakkeen täyttämiseen löytyvät sivun linkkilistalta.