Biojätteen erilliskeräystä pilotoidaan uudella konseptilla

Kategoria:
Takaisin

Päijät-Hämeen Jätehuolto käynnistää vuoden vaihteen jälkeen uuden biojätteiden erilliskeräysmallia pientaloalueilla pilotoivan hankkeen Biofamen. Hankkeen tavoitteena on edistää kierrätystä tarjoamalla pientaloille helppo, edullinen ja ympäristöystävällinen tapa ruokajätteidensä kierrätykseen.

Tällä hetkellä toimialueella ei ole laajamittaista biojätteen erilliskeräystä pientaloille ja jos käytössä ei ole kompostoria, päätyy ruokajäte sekajätteen joukkoon. Kun biojäte lajitellaan erikseen tai kompostoidaan, voi kiinteistön sekajäteastian tyhjennysväliä pidentää jopa 16 viikkoon. Arviolta noin 60 % toimialueen omakotiasujista kompostoi ruokajätteensä.

Biofame-konseptissa kullakin yhteen biolinkkiin kuuluvalla omakotitalolla on omalla pihallaan käytössä noin 20 litran jäteastia ruokajätteille. Palveluntarjoaja käy säännöllisesti noutamassa pienen jäteastian sisällön korttelin biolinkki-astiaan. Tämä astia puolestaan tyhjennetään isompaan jäteautoon, joka kuljettaa jätteen kierrätettäväksi biojätteiden käsittelylaitokseen. 

Päijät-Hämeen Jätehuolto etsii pilottiin vuoden vaihteen jälkeen halukkaita, vapaaehtoisia omakotitaloasukkaita Lahden alueelta.

Biojätteen erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat EU:n kiristyneiden kierrätystavoitteiden ja kansallisen jätelainsäädännön myötä ja sen erilliskeräyksen velvoite on todennäköistä kaikilla kiinteistöillä yli 10 000 asukkaan taajamissa viimeistään vuoden 2024 alusta. Biofame on osa laajempaa Biosykli-hanketta, jota vetää LAMK (LAB).

Julkaistu: 05.12.2019 15.10