Calefa Oy

Calefa Oy:n yritystarina

Calefa lämpömittaus

Calefan tarina
Miten teollisuus voi samanaikaisesti parantaa tuotantoaan, vähentää päästöjä ja leikata energiakulujaan pysyvästi? Ja hankkia tämän kaiken yhdeltä ovelta varmistaen, että kaikki varmasti toimii kuten on sovittu.Kaikki sai alkunsa työporukasta, joka oli keksinyt ratkaisun teollisuuden hukkalämmön uusiokäyttöön. Tästä visiosta syntyi vuonna 2013 Calefa Oy.


Mistä kaikki sai alkunsa ? 
Alussa meitä oli työporukka laitevalmistuksessa tekemässä teollisuuden jäähdytystä, lämmön talteenottoa ja ilmanvaihtoa.
Näimme markkinoilla selkeän ongelman.
Kun teollisuuteen toimitetaan pelkkiä laitteita, käytännössä kukaan ei hallitse kokonaisuutta. Lopputulos hyvin usein on, että osana järjestelmää laite ei toimi kuten odotetaan. Laitetoimittajalta kysyttäessä vastaus on, että laite itsessään toimii oikein. Vika on jossain muualla. Mutta missä? Samaa kun sanovat myös projektitoimituksen muut eri osapuolet. Osatoimituksessa tahoa joka katsoisi kokonaisuutta, ei ole olemassa. Kun toimitus on jaettu pieniin palasiin, kukin vastaa vain omasta hyvin kapeasta osa-alueestaan. Lisäksi rajapintoihin syntyy alueita, jotka eivät kuulu kenellekään.
Tilaaja joutuu kohtuuttomaan asemaan. Sillä pitäisi olla enemmän asiantuntemusta järjestelmästä kuin niillä, jotka ovat sen toimittaneet.
Jos kukaan ei ota vastuuta kokonaisuudesta ja sen toimivuudesta, se yleensä johtaa pettymyksiin. Epäluottamus ja pettymykset energiainvestoinneissa taas johtavat helposti siihen, että ne jätetään tekemättä. Aloimme pohtia, miten tilanteen voisi ratkaista.
Millä tavalla eri laitteet ja teollisuuden hyvinkin monimutkaiset järjestelmät saadaan toimimaan kokonaisuutena? Miten ostaminen tehdään turvalliseksi?
Nämä johtivat liikeideaan, jossa me otamme vastuun siitä, että koko järjestelmä toimii ja energiansäästöt toteutuu kuten on suunniteltukin. Tästä visiosta syntyi Calefa Oy, tutun työporukan voimin. Täysin omilla riskeillä, täysin omilla rahoilla. Kotipihan huvimajassa vuonna 2013, syvimmän laman aikaan.

Liikeideamme
Teemme teollisuudelle hukkalämmön uusiokäyttöjärjestelmiä kokonaistoimituksina. Samalla otamme vastuun siitä, että järjestelmä varmasti toimii sovitulla tavalla.
Jotkut yritykset olivat ennen meitä yrittäneet samaa, mutta epäonnistuneet. Calefaa perustettaessa analysoimme tarkkaan, miksi niin oli käynyt. Kehitimme sen pohjalta oman liikeideamme.
Järjestelmäkokonaisuus on niin monitahoinen, ettei se ole pelkästään laitteidensa summa. Tällaisessa toimitustavassa pitää tuntea myös prosessi ja sen käyttäytyminen. Kokonaisjärjestelmätoimittajalla pitää olla laaja osaaminen ja sen tulee kyetä kantamaan riskejä. Tämä on asiantuntijatyötä, jossa kaikki lähtee ihmisistä ja heidän välisestä yhteistyöstä.

Mistä uskallus on syntynyt?
Meillä on ollut alusta lähtien vahva usko siihen, että tälle palvelulle on kysyntää. Tarve kentällä on näkynyt selvästi. Yritysten pitää saada leikattua päästöjä ja kustannuksia.
Ratkaisuissamme pääoman tuotot ovat ylivoimaisia mihin tahansa investointeihin nähden: 30-100 %. Parhaissa tapauksissa tuotto on toistasataa prosenttia, jolloin se on niin suuri, että raha tuottaa itsensä takaisin alle vuodessa. Silloin ei puhuta edes investoinnista, vaan kirjanpidollisesti kyse on kulusta.
Toinen syy uskallukseen ovat oikeat ihmiset. Yli 150 teollisuudelle toimitetun kokonaisprojektin kokemuksella voimme todeta, että meiltä löytyy johtava alan asiantuntemus ja menetelmät.
Minkä energiansäästön kartoitamme, pystymme sen myös kokonaisjärjestelmänä toimittamaan. Tässä meidän mallimme toimia poikkeaa perinteisestä energiansäästökartoituksista.
Ratkaisumme ovat yhdistelmä tietotaitoa ja huipputeknologiaa, jota ei välttämättä ole muualta saatavissa. Innovoimme ja teemme tuotekehitystä teollisuuden todellisiin tarpeisiin. Esimerkiksi 130°C asteen lämpötiloja tuottavat kuumalämpöpumput ovat kehitystyömme tulosta, ja ne on todettu käyttökohteissa toimiviksi.Energiamessuilla julkaistiin maailman uutuutena kuumalämpöpumppu, joka jalostaa haaleistakin hukkalämmöistä teollisuuden tarvitsemia jopa 130°C:een lämpötiloja.


Ihmiset
Henkilöissä ja hengessä ovat tämän yhtiön arvot. Työilmapiiri ja henkilökemiat ovat Calefalla 100 % kaikesta.
Ylivoimainen arvo on, että täällä arvostetaan kaikkia ihmisiä tasan samalla tavalla. Kaikki tehdään ryhmässä. Kaikilla on samat oikeudet ja velvoitteet. Kukin meistä arvostaa toisiaan. Olemme samalla tasolla.

Mistä nimi Calefa tulee?
calefacio (lat.) = lämmittää, calefacion (lat.) = lämmitys
Kukin kehitteli nimiehdotuksia ja niitä heiteltiin ilmaan. Istuttiin kahvilla Lahden satamassa ja mietittiin nimeä porukalla. Ehdotuksia oli pöydässä eri näköisiä ja jostain syystä nimi Calefa, joka tulee latinan kielestä calefacio eli lämmittää, jäi kaikille mieleen.

Calefa prosessi

Calefa messut