Destia Oy:n maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteishakemus, Keijumäen sora-alue, Korpikylä

Kategoria:
Takaisin

ASIA: Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus maa-ainesten ottamiseen ja murskaukseen

HAKIJA: Destia Oy, Kiviaines, PL 382, 33101 Tampere

KIINTEISTÖ, JOLLA TOIMINTA SIJAITSEE: Hollolan kunta, Korpikylän kylä, kiinteistö Keijumäen sora-alue RN:o 4:55 (098-413-4-55), Järvi-Jussilantie 417, Hollola

HAKEMUKSEN SISÄLTÖ: Lupahakemuksella haetaan ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaista yhteistä ympäristö- ja maa-aineslupaa. Lupaa haetaan maa-ainesten ottamiselle ja siirrettävälle murskauslaitokselle. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Suunnitelma-alue sijaitsee Herralan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella (0409801).

Kaivualueen pinta-ala on 3,2 hehtaaria ja haettu kokonaisottomäärä 200 000 m3. Alueella murskataan alueelta otettavaa soraa keskimäärin 30 000 tonnia, maksimissaan 150 000 tonnia vuodessa. Murskaus tehdään urakoina, yleensä yksi urakka keväisin ja/tai syksyisin. Yhden murskausjakson kesto on yleensä 3-8 viikkoa. Murskaus suoritetaan arkipäivisin ma-pe klo 7-22, kuormaamista ja kuljetusta tehdään arkipäivisin ma-pe klo 6-22. Murskauslaitoksen käyttöenergia tuotetaan kevyellä polttoöljyllä tai sähköllä.

Hakemus sisältää kuvauksen toiminnasta, sen aiheuttamista mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä näiden vähentämistä koskevista toimenpiteistä.

Destia Oy hakee maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman sekä ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa lupamääräysten mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

KUULUTUSAIKA: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 6.3. – 6.4.2017

KUULEMINEN: Hakemuksen johdosta on naapureilla ja niillä, joiden oikeutta tai etua hakemuksessa esitetty toiminta saattaa koskea, tilaisuus muistutusten tekemiseen. Myös muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

MENETTELY: Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 6.4.2017 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

LISÄTIETOJA: ympäristönsuojelutarkastaja Lotta Kölli, p. 044 780 1439

Hollolassa 1.3.2017

VALVONTAJAOSTO

Julkaistu: 06.03.2017 08.00