Destia Oy:n maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteispäätös murskauslaitokselle Korpikylä Keijunmäki

Kategoria:
Takaisin

Julkipanokuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteispäätöksestä

Hollolan valvontajaosto on kokouksessaan 16.5.2017 § 29 myöntänyt Destia Oy:lle maa-ainesten ottoluvan sekä ympäristöluvan siirrettävälle murskauslaitokselle Korpikylän kylään tilalle Keijumäen sora-alue RN:o 4:55 (98-413-4-55, Järvi-Jussilantie 417). Päätös sisältää maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisen määräyksen, jonka mukaan toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätöksen antopäivä on 23.5.2017. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin kun se on annettu.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä Hollolan kunnanvirastolla Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15) 23.5.-22.6.2017 välisenä aikana.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Valitusaika päättyy 22.6.2017.

Hollolassa 18.5.2017

VALVONTAJAOSTO

 

Julkaistu: 22.05.2017 00.01