Destia Oy:n maa-ainesten lupahakemus, Orinmäen sora-alue, Uskila

Kategoria:
Takaisin

Asia: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Hakija: Destia Oy, Kiviaines, PL 382, 33101 Tampere 

Kiinteistö, jolla maa-ainesten ottamisalue sijaitsee: Hollolan kunta, Uskilan kylä, kiinteistö Orinmäki RN:o 8:57 (098-451-8-57, Orinmäen sora-alue)

Hakemuksen sijältö: Ottamisalueen pinta-ala on 10,4 hehtaaria ja haettu kokonaisottomäärä 820 000 m3 soraa, hiekkaa ja kalliota. Lupaa haetaan 15 vuodeksi. Ottoalue sijaitsee Kukonkoivun-Hatsinan (0409851) I-luokan pohjavesialueella. Lupa korvaisi alueella tällä hetkellä voimassa olevat kaksi maa-aineslupaa. Destia Oy hakee maa-aineslain 21 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Alueelle haetaan samanaikaisesti ympäristölupaa kallionlouhinnalle ja siirrettävälle murskauslaitokselle.

Asiakirjojen nähtävilläolo: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

Kuulutusaika: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 7.3. – 8.4.2016

Kuuleminen: Kiinteistön naapureille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

Menettely: Mahdolliset muistutukset on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 8.4.2016 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

Lisätietoja: ympäristönsuojelutarkastaja Lotta Kölli, p. 044 780 1439 

Hollolassa 29.2.2016

Valvontajaosto

Julkaistu: 03.03.2016 10.36