Digitaidot nosteeseen Hollolassa- hanke kehittää kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisia taitoja

Takaisin

Hollolan kunnan strategiassa on nostettu esiin tulevaisuustaitoisuutta, rohkeutta, arvostavaa näkökulmaa sekä ketteryyttä. Esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaitojen kehittämisen näkökulmasta kunnassa tarvitaan tukea ohjelmointiin, robotiikkaan ja medialukutaitoihin.

Digitaidot nosteeseen Hollolassa on valtion erityisavustuksella rahoitettu hanke esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot- kehittämisohjelmaa 10.10.2022─31.12.2023.

Viimeaikaiset tutkimukset ja selvitykset ovat osoittaneet, että digitaalisten taitojen tasot sekä niihin liittyvä opetus toteutuu epätasaisesti. Tästä syystä hankkeen tavoitteina on suunnitella ja toteuttaa laaja-alainen digitaitojen kehittämisprojekti, jonka tarkoituksena on luoda mahdollisuus jokaiselle opettajalle ja oppilaalle monipuoliseen digitaalisten taitojen kehittämiseen.

Hankkeen työntekijä antaa vertaistukea digitaitojen opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä järjestää kouluille yhteisiä tapahtumia ja koulutuksia.

Teknologialainaamosta saa lainaan välineitä ja valmiita opetusmateriaaleja mm. robotiikkaan sekä henkilön opastamaan käytössä. Punaisena lankana kaikilla osa-alueilla kulkee se, että medialukutaitoja, ohjelmointiosaamista sekä tieto- ja viestintäteknologisia (TVT) taitoja ei haluta nähdä irrallisina osa-alueina tai erillisinä kokonaisuuksina, vaan ne halutaan luontevaksi osaksi koulujen arkea ja opetusta.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Suvi Immonen, suvi.immonen@hollola.fi

Julkaistu: 18.01.2023 10.00