Ekoteko-avustusta ehtii vielä hakea

Takaisin

Vain muutama hollolalaisista yhdistyksistä on tarttunut mahdollisuuteen hakea ekotekoavustusta. Rahaa on jaettavana 10 000 euroa ja summasta vasta puolet on käytetty. Jaettavat avustukset ovat olleet suuruudeltaan 1000 euroa. Avustuksia on myönnetty yhdistyksille toimintaolosuhteiden ekologisempiin ratkaisuihin muuttamiseksi ja lähiluonnon lintujen olosuhteiden parantamiseksi.

Ekoteko avustusta ehtii vielä hakea. Ekoteot ovat pieniä asioita arjessa, joista koostuu suurempi kokonaisuus. Yhdistysten ekoteot tehdään yhteiseksi hyväksi, josta hyötyy yhdistys/järjestö ja ehkä myös muut kuntalaiset. Yhdistykset/järjestöt voivat esimerkiksi kehittää toiminnan ympäristöystävällisyyttä ja toimintaympäristön olosuhteita, materiaalien kierrätystä, liikkumisen vaihtoehtoja tai se voi olla myös tapahtuma, tempaus tai ympäristönhoitoon liittyvä teko.

Ekotekoavustus on haettavissa 15.11.2021 saakka. Hakulomakkeen linkki löytyy hollola.fi sivustolta Vapaa-aika- palvelut/harrasta ja osallistu/yhdistystoiminta/avustukset järjestöille

Julkaistu: 18.10.2021 12.08