Eläinsuojelu ja löytöeläimet

Valvontaeläinlääkäri valvoo eläinsuojelulain täyttymistä. Epäillessäsi eläinsuojelulain vastaista eläinten kohtelua, voit tehdä asiasta eläinsuojeluilmoituksen.

Eläinsuojelu

Valvontaeläinlääkäreiden sähköpostiosoite on elainsuojelu(at)hollola.fi
valvontaeläinlääkäri puh. 044 480 1184.

Valvontaeläinlääkäri valvoo eläinsuojelulain täyttymistä. Hyvinvointialueen valvontaeläinlääkäreiden kuntiin kuuluvat: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä.

Eläinsuojelulain tarkoitus on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Eläinsuojelusta säädetään eläinsuojelulaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä. Sairas ja vahingoittunut eläin tarvitsee aina viipymättä asianmukaista hoitoa.

Epäillessäsi eläinsuojelulain vastaista eläinten kohtelua, voit tehdä asiasta eläinsuojeluilmoituksen. Eläinsuojeluilmoituksen tekijästä ei missään tilanteissa kerrota tietoja eteenpäin tarkastuksen kohteelle. Tarkastuksesta ja sen tuloksista ei kerrota tietoja ilmoittajalle.

Eläinsuojeluilmoituksen tekeminen

  • Sähköisellä ilmoituslomakkeella 
  • Virka-aikana valvontaeläinlääkärille sähköpostilla elainsuojelu@hollola.fi tai puhelimitse.
  • Suomen eläinsuojeluyhdistyksen eläinsuojeluvalvojalle tai sähköisellä lomakkeella.
  • Päivystysaikana ja viikonloppuisin päivystävälle tuotantoeläinlääkärille numeroon 0600 39 2120 
    (huom. maksullinen numero) tai poliisille.
  • Hätätilanteessa ole aina yhteydessä 112.

Ennen eläinsuojeluilmoituksen tekoa selvitä etukäteen eläimen pitopaikan tarkka osoite ja eläimen omistajan nimi, mikäli tämä on mahdollista.

Ilmoitusten johdosta tehtävät, epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset pyritään tekemään aina ennalta ilmoittamatta. Tarkastuksesta ei anneta tietoa eteenpäin ilmoittajalle. Eläinsuojelutarkastuksia tehdään myös ammattimaisesti tai laajamittaisesti seura- tai harrastuseläimiä pitäviin kohteisiin ilman epäilyä. Eläinsuojelulain mukaan ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta sekä luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella toimintaa harjoitetaan.

Valvontaeläinlääkärin vastuualueeseen ei kuulu hoitaa tapauksia, missä eläimen pito tai eläimen toiminta aiheuttaa haittaa muille ihmisille (esimerkiksi koiran haukkuminen omistajan ollessa poissa kotoa). Mikäli eläimestä aiheutuu ihmisille välitöntä vaaraa, on oltava yhteydessä suoraan poliisiin. Valvontaeläinlääkärin toimenkuvaan ei myöskään kuulu eläinkauppaan tai vastaavaan liittyvät kiistat. Tällaisissa tapauksissa tulee olla yhteydessä kiistan toiseen osapuoleen ja selvittää asia hänen kanssaan. Eläinkauppaan liittyvissä kiistakysymyksissä voi olla yhteydessä myös kuluttaja-asiamieheen.

Mikäli eläintenpidosta aiheutuu selviä terveyshaittoja (esim. eläimen eritteiden haju rappukäytävässä) voi asiasta olla suoraan yhteydessä terveydensuojeluun.

Löytöeläimet

Eläinsuojelulain 15§ velvoittaa kunnat järjestämään löytökoirien ja –kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seuraeläinten tilapäisen hoidon. Talteen otettua eläintä säilytetään vähintään 15 päivän ajan. Mikäli koirasi tai kissasi katoaa, on hyvä kysellä sen perään löytöeläinhoitoloista ja ilmoittaa sinne kadonneen eläimen tiedot.

Eläimen kiinniottamiseen voi kysyä apua eläinsuojeluyhdistykseltä. Mikäli löytöeläin on sairas tai loukkaantunut, tulee ensin toimittaa eläin saamaan asianmukaista hoitoa eläinlääkärille.  Eläimen kiinniotto- ja hoitokustannuksista vastaa aina eläimen omistaja, ja maksettavaksi tulevat talteenottomaksu, mahdollinen hakupalkkio, kilometrikorvaukset sekä hoitomaksut arvonlisäveroineen. Maksu on pystyttävä suorittamaan käteisellä.

Jotta eläin ja omistaja löytävät katoamisen hetkellä toisensa mahdollisimman nopeasti, kannattaa eläimellä pitää kaulapannassaan aina yhteystietoja, joista löytyy omistajan puhelinnumero (käytössä oleva). Lisäksi on tärkeä huolehtia, että eläimeltä löytyy tunnistusmerkintä esimerkiksi siru ja muistaa rekisteröidä se siruhakupalveluihin. Tämä mahdollistaa omistajan löytymisen siinä tapauksessa, jos eläimellä ei ole muuta tunnistetta olemassa. Tunnistusmerkinnästä voit kysyä lisää oman alueesi eläinlääkäriltä.

Irtokoirien ja -kissojen talteenotto Päijät-Hämeessä

Lisätietoja löytöeläinpaikkojen kotisivuilta.

Heinola, Hollola, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä
Päijät-Hämeen Eläinsuojeluyhdistys ry
Löytöeläintalo
Jokimankuja 4
15700 Lahti
(03) 781 1543, +358 44 974 4636
ma-su klo 8 – 20
phesy@phnet.fi


Asikkala, Hartola
Hartolan seudun Eläinsuojeluyhdistys Pertunmaa
Toivolantie 310
19470 Lihavanpää
+358 45 883 8852
klo 9-16, hätätapauksissa myös muina aikoina
hsesy.ry@gmail.com


Iitti
Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Puistolantie 9
45610 Koria
+358 40 821 5554 (arkisin klo 8-18)
+358 40 552 7951 
(viikonloppuisin ja pyhinä)
koirat.ksey@gmail.com


Kärkölä
Korkeen Koirahoitola
Korpelantie 49
16610 Kärkölä
+358 400 303 099 
(ma-su klo 9-16 ja 19-20.30)
korkeenkoirahoitola@gmail.com


Myrskylä
Pukaron Löytöeläintalo Lapinjärvi
Aleksinmäentie 251
07830 Pukaro
+358 40 774 7149 (aina avoinna)


Pukkila
Eläinsuojelukeskus ja –hoitola Onnentassu
Pohjoinen Rautatienkatu 334
11120 Riihimäki
+358 50 338 4698 (ma-su klo 7-11 ja 15-19)