Elinkeino- ja työllisyystoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on edistää kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä sekä ideoida ja tehdä ehdotuksia, joilla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ylläpidetään ja parannetaan ja työllisyyttä edistetään.

Elinkeino- ja työllisyystoimikunnan tehtävänä on:

  • edistää kuntastrategian työllisyyden- ja elinkeinojen kehittämiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista
  • valmistelee työllisyys- ja elinkeino-ohjelman ja seuraa sen toteutumista
  • edistää kunnan yritystoiminnan lisääntymistä ja työpaikkakehitystä ja tekee tämän tavoitteen edistämiseksi tiivistä yhteistyötä Ladec Oy:n ja Lahti Region Oy:n kanssa ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä ja ehdotuksia  kunnanhallitukselle
  • arvioi ja ohjaa yhteistyötä Ladec Oy:n ja Lahti Region Oy:n kanssa
  • edistää kuntakeskuksen toiminnallisuutta ja palvelutarjontaa ja tekee tämän tavoitteen edistämiseksi toimenpiteitä ja ehdotuksia kunnanhallitukselle
  • edistää työttömyyden alentumista  ja pyrkii alentamaan kunnan työmarkkinatuen vastuurahoituksen osuutta suunnittelemalla ja arvioimalla erilaisia vaikuttavia toimenpiteitä ja kokeilemalla uusia toimintamalleja   

Elinkeino-ohjelma on hyväksytty kunnanhallituksessa 31.10.2011.

Elinkeino- ja työllisyystoimikunta

Luottamushenkilöjäsenet:                 

 jäsen
 Helena Maattola, KOK,  puheenjohtaja
 044 760 1110
 helena.maattola(a)hollola.fi
 henkilökohtainen varajäsen
 Kaarina Mäkinen, KOK
 040 715 8500
 kaarina.makinen(a)hollola.fi
 jäsen
 Hannu Siljander, PS, varapuheenjohtaja
 040 084 1439
 hannu.siljander(a)hollola.fi
 henkilökohtainen varajäsen
 Jari Salminen, PS
 0440 72 9311
 jari.salminen(a)hollola.fi
 jäsen
 Olli Mentula, KOK
 0440 98 7031
 olli.mentula(a)otlkv.f
 henkilökohtainen varajäsen
 Kristiina Hämäläinen, KOK
 044 974 4095
 kristiina.hamalainen(a)hollola.fi
 jäsen
 Mari Kurisjärvi, SDP
 040 750 9644
 mari.kurisjarvi(a)hollola.fi
 henkilökohtainen varajäsen
 Aino Lindeman, SDP
 aino.lindeman(a)hollola.fi

  jäsen
 Hannu Heikkilä, KESK
 hannu.heikkila(a)@hollola.fi
 
 henkilökohtainen varajäsen
 Matti Siirola, KESK
 040 524 8351
 matti.siirola(a)hollola.fi


Muut jäsenet:                                                Varalla:

 yrittäjäjäsen
 Sami Konsti
 040 702 9970
 sami.konsti(a)rakennusbetoni.fi

 varalla
 Jari Järvinen

 yrittäjäjäsen
 Kirsi Miss
 040 526 5601
 kirsi.miss(a)phnet.fi
 varalla
 Päivi Saarela
 0400 498 361
 yrittäjäjäsen
 Heli Parikka
 varalla
 Pertti Mäkelä


Viranhaltija/valmistelijat:

 Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja
 044 780 1400
 paivi.rahkonen(a)hollola.fi
 Anne Tapaila, toimikunnan sihteeri
 työllisyysvastaava
 044 780 1118
 anne.tapaila(a)hollola.fi
 Harri Numminen, yrityskoordinaattori
 044 780 1399
 harri.numminen(a)hollola.fi