Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnassa turvaamme elintarvikkeiden asianmukaista laatua ja turvallisuutta kuluttajille. Valvomme koko tuotanto-, jalostus- ja myyntiketjua aina pellolta pöytään saakka.

Elintarvikealan toimijoiden kuuluu hallita toimintaansa liittyvät terveysriskit ja huolehtia omavalvonnasta, jonka toimivuutta valvomme paikallisena viranomaisena. Valvomme myös tilapäistä elintarvikemyyntiä ja -tarjoilua.

Ota yhteyttä terveydensuojeluun, kun

 • perustat elintarvikehuoneiston (30 päivää ennen toiminnan aloittamista)
 • perustat elintarvikelaitoksen (30 päivää ennen toiminnan aloittamista)
 • elintarvikehuoneiston toiminta muuttuu
 • lopetat tai keskeytät elintarvikehuoneistotoiminnan
 • elintarvikehuoneiston tai laitoksen toimija vaihtuu
 • suunnittelet ensisaapumistoimintaa
 • myyt tai tarjoilet elintarvikkeita liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
 • kuljetat elintarvikkeita ammattimaisesti
 • sinulla on huomauttamista elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneistosta
 • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
 • harjoitat kontaktimateriaalien valmistusta ja maahantuontia
 • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta.

Oiva- valvontatietojen julkaiseminen

Oiva on Ruokaviraston koordinoima elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä, jonka avulla tehdään suunnitelmallista elintarvikevalvontaa.

Oiva-ohjeet sekä elintarvikeyritysten tarkastusraportit löytyvät Ruokaviraston Oiva-sivustolta.

Alkutuotanto

Alkutuotanto on kasvien viljelyä ja sadonkorjuuta, eläinten kasvatusta ja kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta. Alkutuotantoon kuuluvat myös metsästys, kalastus ja luonnonvaraisten tuotteiden keruu.

Alkutuotantoon sisältyy elintarvikkeiden tuottamisen lisäksi myös tuotteiden kuljetus, varastointi ja käsittely tuotantopaikalla (kauppakunnostus) niin, että tuotteiden luonne ei merkittävästi muutu.

”Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta” tehdään aina kirjallisena ympäristöterveydenhuoltoon.

Alkutuotantoilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos

 • metsästää
 • luovuttaa luonnonvaraista riistaa suoraan loppukäyttäjälle
 • kerää luonnonvaraisia tuotteita (sieniä, yrttejä) myyntiin käsittelemättömänä

Oman tilan alkutuotannon tuotteita voi myydä suoraan kuluttajille tai paikalliseen vähittäismyyntiin osana alkutuotannon toimintaa. Myynti voi tapahtua esimerkiksi omalta tilaltasi, tienvarsikojusta, torilla, ruokapiirissä tai REKOn kautta. Myynnistä ei tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta, kunhan olet itse myyjänä ja myyntimääräsi suoraan kuluttajalle ovat vähäriskiselle toiminnalle asetettujen rajojen mukaisia.

Lihan myynti suoraan kuluttajille tai vähittäismyyntiin ei ole alkutuotantoa ja siitä tulee aina tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus ympäristöterveydenhuoltoon.

Alkutuotannon toimintaan tehdään säännöllisen valvonnan tarkastuksia riskiperusteisuuden mukaan (pdf). Mahdollisista tarkastuksista ilmoitetaan toimijalle etukäteen.

Alkutuotannon tuotteiden luonteen muuttaminen esimerkiksi pakastamalla, kuivaamalla, säilömällä, keittämällä, pilkkomalla ja pakkaamalla edellyttää aina elintarvikehuoneistoilmoitusta ympäristöterveydenhuoltoon.

Elintarvikevalvonta: Omavalvonta

Tämä sisältö ei näy, sillä evästeiden käyttöä ei ole hyväksytty.

Elintarvikevalvonta: Henkilökunnan toiminta