Elinvoima- ja hyvinvointivaliokunnan esityslistapoimintoja 19.2. ja 20.2.

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

Elinvoimavaliokunta 19.2.2019 lue koko esityslista täältä

  • Messilän ranta-alueen asemakaava: Kiinteistö Oy Tiirismaan Kylänraitti hakee asemakaavoitusta Messilän leirintäalueen, uimarannan ja venesataman noin 43 hehtaarin alueelle. Tavoitteena on kehittää Messilän talvikeskusta ympärivuotiseksi matkailu- ja vapaa-ajan keskukseksi kylpylähotelleineen ja lomahuoneistoineen. Hollolan kunnan tavoitteena on toteuttaa asemakaava alueen luonto-ja maisema-arvoja kunnioittaen. Lisäksi kaavasuunnittelussa huomioidaan sataman kehittäminen. Elinvoimavaliokunnassa päätetään Messilän ranta-alueen asemakaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville saattamisesta.
  • Elinvoimavaliokunnan käsittelyssä aloite valvontakameran tai kameroiden asentamiseksi, jotta luvaton mopoilu ja autoilu loppuisi Paimelan koulun kentällä. 
  • Elinvoimavaliokunta lausuu Lahden seudun kierrätyspuistohankkeen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointiluonnoksesta ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Esityksen mukaan hankkeen toteutumisessa tulee arvioida erityisen tarkkaan hyödyt mutta myös haitat olemassa olevalle tai kaavoitettavalle asutukselle.
  • Hollolan kunnan osallistuminen pysyvään Salpausselkä Geopark -toimintaan: elinvoimavaliokunnalle esitetään että Hollolan kunta sitoutuisi hankkeeseen vuosittain eurolla per asukas. Hankkeessa tavoitellaan alueelle UNESCO Global Geopark -nimikettä. Hankkeessa nostetaan ja kehitetään alueen geokohteita ja lisätään näin alueen näkyvyyttä. 
  • Rakennustöiden vuoden 2019 työohjelmat: kunnan omistaman yhtiön Hollolan Tilapalvelu Oy:n työohjelmassa suurimpina investointeina esitetään Hälvälän koulun uudisrakennusta ja Hollolan hyvinvointiaseman rakentamistöitä. Muita toimia ovat pääkirjastossa tehtävät toiminnalliset muutokset, Kalliolan päiväkodin rakennuksen maalaaminen, käyttövesiputkiston ja lattiapäällysteiden uusiminen. Uimahallin piha-alue päällystetään, toimisto-osassa tehdään sisäilmaan liittyviä tiivistyskorjauksia.
  • Kuntatekniikan työohjelmassa varaudutaan mm. Hopeakallion ja Paassillan alueiden rakentamisen jatkamiseen ja Raikkosen/Lehtorannan alueen rakentamiseen sekä kehätien kevyen liikenteen väylään liittyvän osuuden toteuttamiseen. Vesihuollon kohteista merkittävimpiä ovat Lintumäentien alueen vesihuoltoverkoston rakentaminen, Salpakankaantien verkostosaneeraus, 3 - 4 jätevedenpuhdistamon saneeraus sekä vedenottamoiden ja Hämeenkosken jätevedenpuhdistamon varautumisen parantamisen toimenpiteet. 

Hyvinvointivaliokunta 20.2.2019 lue koko esityslista täältä

  • Hyvinvointivaliokunnassa tiedoksi merkittävänä Norlandia Helmi päiväkodin sekä Lahden Kristillisen päiväkoti Ilon hyväksymisen palvelusetelin tuottajiksi.
  • Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi lapsiparlamentin ja 9-luokkalaisten syksyisen vaikuttamispäivän aloitteet. 
  • Yhteistyösopimukset: Hollolan Nuorisoseuran kanssa päivitetään arvoltaan 13 000 euroon, joka korvaa kunnan aikaisemmin myöntämän tapahtuma-avustuksen 10 000 euroa. Yhteistyösopimus sisältää kunnan osuuden festivaalin järjestämiseksi sekä uuden festivaalin aikaan toteutettavan kuntalaistapahtuman järjestämisen.
  • Yhteistyösopimus Hollolan 4h-yhdistyksen kanssa sisältää muun muassa nuorten kesätyöllistämisen mallin käytännön toteutuksen ja lapsiparkkitoimintaa.

Julkaistu: 19.02.2019 11.51