Elinvoimaa Hollolan kuntakeskukseen

Kategoria:
Takaisin

Hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Hanke pähkinänkuoressa

Hankkeen tavoitteena on viihtyisämpi, tapahtumarikkaampi ja elinvoimaisempi kuntakeskus, jossa kaupankäynnin edellytyksiä on parannettu ja saatu sitä kautta vetovoimaisempi keskusta. Kehitystyötä tehdään yhteistyössä kuntalaisten, yhdistysten ja alueen yritysten kanssa. Keskeisin suunnittelualue on Hollolan tori ja sen lähiympäristö.

Päijät-Hämeen liitto on myöntänyt hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 50 000 €, jonka lisäksi Hollolan omaa kuntarahoitusta on saatu 50 000 € ja yksityistä rahoitusta keskusta-alueen yrityksiltä ja kiinteistö­yhtiöltä tavoitellaan saatavan 10 000 € verran.

Osallistuminen ja asukasyhteistyö

Hankkeen aikana järjestetään sekä yhteistyössä LAMKin kanssa kaksi työpajaa, jotka ovat tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Työpajat pidetään kunnanvirastolla (Virastotie 3) 4.4. ja 15.5 alkaen klo 17:00. Ensimmäisessä työpajassa on tavoitteena koota osallistujien mielipiteitä keskustelun, ryhmätyöskentelyn ja karttojen avulla. Toisessa työpajassa mm. kerrotaan miten ideoita on käsitelty ja huomioitu.

Työpajojen lisäksi tehdään kyselyjä, joiden avulla selvitetään kuntalaisten mielipiteitä ja ideoita keskustan viihtyisyyden parantamiseksi. Nuorten näkökulmaa suunnitteluun saadaan järjestämällä kuntakeskuksen kouluissa mahdollisuus oppilaille osallistua keskustan kehitystyöhön.

Suunnittelutyö

Hankkeen aikana tapahtuvassa suunnittelutyössä on tarkoitus kiinnittää huomiota mm. toriin ja aukioihin, kulkureitteihin ja opasteisiin, bussipysäkkien suunnitteluun, vihersuunnitteluun, ulkoalueiden valaistukseen ja kalusteisiin. Osan suunnittelutyöstä toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulun eli LAMKin opiskelijat, jotka tuottavat opettajiensa ohjaamina projekteina mm. alueen nykytilanteen inventoinnin, alueen yleissuunni­telman sekä kehittämisehdotuksia. Kehittämisehdotuksia pyritään toteuttamaan opiskelijayhteistyönä LAMKin ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Toteuttamisessa halutaan myös hyödyntää paikallisten yritysten tuotteita.

Yhteystiedot

Hankkeen yhteyshenkilönä ja projektipäällikkönä Hollolan kunnassa toimii yrityskoordinaattori Harri Numminen (harri.numminen(at)hollola.fi, puh 044 780 1399) ja vahvasti mukana ovat myös maankäyttö­päällikkö Katariina Tuloisela (katariina.tuloisela(at)hollola.fi puh 044 780 1359) ja hyvinvointikoordinaattori Antti Anttonen (antti.anttonen(at)hollola.fi, puh 044 780 1230).

 

 

Hankkeen esite (pdf)

Julkaistu: 04.04.2017 10.34