Elinvoiman linjauksia – yhteistyöllä kohti tulevaisuutta

Lähes päivälleen samaan aikaan, tuli täyteen ensimmäinen työvuoteni Hollolan kunnassa ja alkoi uusi työsarka elinkeinopäällikkönä. Nyt tässä uudessa tehtävässä on takana noin puolitoista kuukautta, paljon uusia kuin myös tuttujakin asioita, ihmisiä ja sidosryhmiä, palavereja, tehtävälistoja, täyttyvä kalenteri… Näin sen pitää ollakin – tekemisen meininki!

Entä sitten tämä elinkeinotoimi ja elinkeinopäällikön tehtävät. Tavoite pitää olla korkealla. Kuten jo kesällä Jukolassa julistimme – Hollola, paras rasti! 

Ammennetaan historiasta, jalostetaan kehitykseksi

Meidän visio on "Juureva Hollola - paras kunta". Visio on näkemys ja tavoite, siitä missä ollaan määritellyn ajan päästä. Se on strategian avulla tavoiteltava unelma. Me pyrimme olemaan paras. Paras asua, elää, yrittää ja mielestäni myös viihtyä.

Juurevuus ei tässä yhteydessä varmasti tarkoita paikalle juurtumista tai jäyhyyttä. Minulle se Hollolan visiossa kuvaa sitä voimaa, joka ammennetaan Hollolan historiasta, toimintaympäristöstä, olemassa olevista hyvistä käytänteistä, resursseista, kuntalaisista, yrityksistä sekä sidosryhmistä ja erityisesti yhteistyöstä. Tämä kaikki jalostetaan strategian, taktiikoiden ja operatiivisen toiminnan kautta kehitykseksi ja toivottavasti myös menestykseksi. Sotaa tai kilpailua ei voiteta yksin tai sanoilla – tarvitaan selkeään tavoitteeseen tähtäävää yhteistoimintaa ja käytännön tekemistä. Meillä sitä on, mutta muutos ja kehitys ei pysähdy koskaan.

Ydin on kehittävä dialogi ja yhteistyö kaikilla tasoilla sekä erityisesti suunnitelmien kiinteä yhteys arjen tavoitteelliseen toimintaan. The time to repair a roof is when the sun is shining. – John F. Kennedy. Meillä on kaikki hyvin, mutta sateeseen pitää varautua ajoissa.

Kehitysyhtiö Ladecin rooli

Pitää tuntea perustukset sekä historia ennen kuin rakentaa tulevaisuutta. Tähän tutkimukseen menee yllättävän paljon aikaa ja useat asiat selkeytyvät vasta käytännön myötä. Prosesseja tutkitaan, kehitetään - keskusteluja on käyty ja käynnistetty.  Kehittämisyhtiö Ladecin vastuuhenkilöitä on tavattu, keskusteltu ja kartoitettu niin mennyttä kuin myös tulevaisuuden suunnitelmia. Tämän yhteistyön analysointi, tehostaminen sekä selkeyttäminen on yksi perusasioita. Ydinkysymykset ovat: mitä Hollola tarvitsee ja onko Ladecilla vastaus ja tarvittavat keinot ja resurssit tarpeen tyydyttämiseen?

Tarpeiden ja palvelujen kohtaaminen täytyy olla kirkkaana johtotähtenä sekä dialogin pohjana, jotta lopputulos – hyöty on paras mahdollinen. Pyrin toimimaan aktiivisena linkkinä ja asioiden selvittäjänä sekä eteenpäin viejänä molempiin suuntiin.  

Yrityskahvit yrityksissä

Yrittäjäyhteistyöstä ja vuorovaikutteisesta toiminnasta on aloitettu keskustelut ja syksyn aikana käynnistetään teemalliset yrittäjien aamu- tai iltapäiväkahvitilaisuudet. Ei suinkaan kunnanvirastolla, vaan tekemisen ja kehittämisen keskiössä eli yrityksissä. Verkostoituminen, tiedotus, yhteistyö, positiivinen synergia ja rohkaisu ovat näiden tapahtumien avainsanoja. Kunta tarvitsee vetovoiman lisäksi myös pitovoimaa!

Ensimmäiset kahvit pidettiin 25.9. Muovijaloste Oy:n tiloissa. Meitä oli paikalla 17 eikä varsinaista ohjelmaa ollut laadittu, vaan tilaisuus oli lähinnä esittäytyminen sekä antoi hiukan tietoa kehittämistoimenpiteistä, joissa Ladec on ollut meillä Hollolassa mukana. Muovijalosteen kehittämishankkeet sekä tehdaskierros olivat erittäin mielenkiintoisia. Nyt mietitään jatkoa ja uusia teemoja. Esille ovat nousseet mm. yrityskummitoiminta, digimarkkinointi ja sosiaalisen median hyödyntäminen sekä oppilaitosyhteistyön hyödyntäminen. Ehdotuksia otetaan vastaan.

Hankintakoulutusta ja -tietoa on toivottu ja toiveita pitää pyrkiä toteuttamaan. Yrittäjien kanssa on yhteistyössä otettu koppia ja ensimäinen hankinta-aiheinen tapahtuma on sovittu pidettäväksi 20.11. Seuratkaa tiedotusta.

Oppilaitosyhteistyö kantaa hedelmää

Oppilaitosyhteistyötä olen tehnyt jo maaseutuohjelman aikana ja se on mahdollisuuksien kenttä. Lahden ammattikorkeakoulu eli LAMK ja Koulutuskeskus Salpaus ovat mukana reitti- sekä Suppa-hankkeissa ja uusia hankkeita on jo viritteillä mm. luontomatkailun, yritysten digimarkkinoinnin kuin myös muiden kehittämisteemojen tiimoilta.

Tulen olemaan aktiivinen toimija oppilaitosten suuntaan ja hakemaan meille Hollolaan kaiken mahdollisen saatavissa olevan hyödyn. Tietenkin, mielellään mahdollisimman pienellä kuntaorganisaatiorasituksella ja rahoitusosuudella.  Lahti on nyt LUT:n perusteellisemman rantautumisen myötä oikea yliopistokaupunki ja tästä hyötyy varmasti myös Hollola. Heitän yhteistyöverkot lähitulevaisuudessa varmasti myös sinne suuntaan.

Yritysten kasvua ja kehitystä, yritysaluemarkkinointia sekä -myyntiä

Tekemisen lista on pitkä ja kasvaa varmasti työn edetessä. Tässä kaiken tekemisen listan viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä: yritysten kasvun ja kehittymisen tukemisen, kaavoitettujen yritysalueiden täyttämisen ja uusien yritysten, kuin myös samalla työpaikkojen ja asukkaiden houkuttelun Hollolaan.  Tämä toiminta on pitkäjännitteistä, monitahoista työtä, jonka raamit antavat kunnan maankäytölliset ja strategiset linjaukset, kuten kunnanjohtajakin kesäblogissaan mainitsi. Hihat on kääritty ja neuvottelujakin on jo käynnissä.

Julkisuuskuvan tärkeys

Niin… Eipä unohdeta julkisuuskuvaa! Jokainen uutinen, näkyvyys julkisessa mediassa ja somessa luo mielikuvaa meistä sekä kunnan käyntikorttia. Toivottavasti saamme tämän tärkeän käyntikortin omalla toiminnallamme näyttämään ja tuntumaan hyvältä. Hollola-ilta oli hieno yhteistyön, yhteisöllisyyden ja positiivisuuden viesti Hollolassa ja Hollolasta. Omasta puolestani pidän positiivisuuden lippua korkealla. 

Kiitän Hollolan kuntaa (kuntaorganisaatiota, kuntalaisia, yhdistyksiä, yrityksiä, kylätoimijoita…) ensimmäisestä työvuodestani kunnan palveluksessa maaseutuohjelman pyörittäjänä.  Pyrin olemaan luottamuksen arvoinen myös tässä haasteellisessa, uudessa, monen roolin tehtävässä.

Toivotan meille kaikille hyvää yhteistyötä ja puuhakasta syksyä!

Sari-Anna

 

Julkaistu: 28.09.2018 08.40