Elinvoimavaliokunnan 22.9.2020 kokouksessa käsiteltyä

Takaisin

Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaavoitus alkaa 


Kunta käynnistää asemakaavoituksen Pyhäniemen vanhainkodin ympäristössä. Asemakaavoitettava alue käsittää kunnan omistuksessa olevien maiden lisäksi yksityisten omistamia maita Ritanraitilla ja Martinraitilla. 

Asemakaavan tavoitteena on määritellä rakennusten käyttötarkoitus, uusien rakennuspaikkojen sijainti sekä alueen katuverkko. Alueen sijoittuminen kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaaseen ympäristöön otetaan huomioon suunnittelutyössä. 

Asemakaavasta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, missä kuvataan muun muassa kaavan lähtökohtia, tavoitteita ja vuorovaikutuksen järjestämistä.
 
Asemakaavasta laaditaan myöhemmin prosessin edetessä luonnos ja ehdotus, joita on mahdollista kommentoida aineiston ollessa nähtävillä. Kunta tiedottaa kaavan vaiheista Hollolan Sanomissa ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.  Maanomistajia ja rajanaapureita tiedotetaan kaavan vaiheista kirjeitse. 

Alustavana tavoitteena on hyväksyä asemakaava vuoden 2021-2022 vaihteessa. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. 

Katso elinvoimavaliokunnan kokouksen pöytäkirja

Julkaistu: 23.09.2020 10.34