Elinvoimavaliokunnan 23.6.2020 kokouksessa käsiteltyä

Kategoria:
Takaisin

Kiventöyryntien alueen rakentaminen alkaa heinä-elokuussa 2020 


Vesikansassa sijaitsevan Kiventöyryntien asemakaava-alueen 1. vaiheen rakentaminen alkaa heinä-elokuussa ja rakennustyön on tarkoitus valmistua vuoden loppuun 2020 mennessä. Hankkeessa urakoitsijana toimii Kuusan Maansiirto Oy. Urakkaan sisältyy alueen katujen ja kevyen liikenteen väylien, valaistuksen sekä vesihuollon rakentaminen, lukuun ottamatta päällystys- ja viimeistelytöitä, jotka toteutetaan myöhemmin. Alueelle johtavaa Murronpellontietä tullaan rakentamaan noin 0,55 kilometrin osuudelta sekä uusia tonttikatuja reilut puoli kilometriä. Lisäksi rakennetaan Murronpellontieltä liittymät vielä toistaiseksi yksityistieksi jäävälle Kiventöyryntielle. Erillistä vesihuoltoverkostoa rakennetaan mm. Suosillantien suuntaan, jonne rakennetaan myös toinen alueen uusista jätevesipumppaamoista. Pumppaamolla pystytään korvaamaan nykyinen, Suosillantien varressa oleva vanha pumppaamo. 


Kintterönsuon ennallistaminen aloitetaan Helmi-elinympäristöohjelman turvin 


Kintterönsuolla aloitetaan luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön turvaaminen. Ainutlaatuisella, luonnonkauniilla alueella mm. tukitaan suo-ojituksia, parannetaan hulevesiuomaa ja lisätään lahopuun määrää. Suosta tulee luonnonsuojelualue. Alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma. Työn mahdollistaa ympäristöministeriön kunta-Helmi-ohjelmasta saatu rahoitus. Toukokuun loppuun 2021 asti kestävän hankkeen toteuttavat yhdessä Hollolan kunta ja Lahden kaupunki. Hankkeen jälkeen Salpausselän virkistyskäyttömahdollisuuksia on parannettu ja laajan luonnon ydinalueen säilymistä on turvattu. 

Katso elinvoimavaliokunnan kokouksen pöytäkirja

Julkaistu: 24.06.2020 13.17