Elinvoimavaliokunnan 24.11.2020 kokouksessa käsiteltyä

Takaisin

Ruskorinteen asemakaavan käynnistäminen 


Perustettavan Ruskorinne ry:n nimissä on toimitettu kuntaan hakemus asemakaavan laatimisesta Toisenmäentien varrella sijaitseville kiinteistöille 98–414–1-28 ja 98–414–2–423. Asemakaavalla tavoitellaan noin 3000 kerrosneliömetrin rakennusoikeutta ja mahdollisuutta toteuttaa alueelle palveluasumista ja siihen liittyvää palvelurakentamista. 


Elinvoimavaliokunta hyväksyit alueen asemakaavoitusta koskevan kaavan käynnistämissopimuksen, jossa sovitaan alustavista tavoitteista, maanomistajille kaavoitustyöstä koituvista kaavoitusmaksuista sekä kunnan ja konsultin välisestä työnjaosta. Lisäksi valiokunta hyväksyi kaavan laatijaksi Ruusa Degermanin. 


Asemakaavasta laaditaan seuraavaksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja myöhemmin prosessin edetessä luonnos ja ehdotus, joita on mahdollista kommentoida aineiston ollessa nähtävillä. Lisäksi kaavaprosessin yhteydessä laaditaan maankäyttösopimus. Kunta tiedottaa kaavan vaiheista Hollolan Sanomissa ja kunnan sähköisellä ilmoitustaululla.  Maanomistajia ja rajanaapureita tiedotetaan kaavan vaiheista kirjeitse. 

Elinvoimavaliokunnan 24.11.2020 kokouksessa käsiteltyä

Julkaistu: 26.11.2020 13.59