Elinvoimavaliokunnan kokous 10.3.2020

Kategoria:
Takaisin

Esillä mm. Ladec Oyn rahoitussopimuksen jatkaminen, Paassillan ja Hopeakallion alueiden esirakentaminen sekä Kartanon alueen saneeraus sekä Kaavoituskatsaus 2020

Lahden seudun kehitysyhtiö Ladec Oy:n rahoitussopimuksen jatkaminen 

 
Lahden seudun kehitysyhtiö Ladec Oy:n rahoitussopimuksen arviointi ja jatkosta päättäminen on tämän kevään ajankohtaisten asioiden listalla Hollolan päätöksenteossa. 2018 allekirjoitettu sopimus on voimassa toistaiseksi ja irtisanottavissa vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Ensimmäinen mahdollinen irtisanomisajankohta on huhtikuun loppu 2020.   
Arvioinnin pohjana ja tukena on käytetty Ladecin rahoitussopimusta, vuoden 2019 tuloksien 3. kvartaalin raporttia sekä seudullista kehittämistä, verkostoja ja monitalaista ja -tahoista yhteistyötä painottavaa Lahden Seudun kilpailukykystrategiaa.  
Sopimuksen kustannus on Hollolan kunnalle vuosittain 12 euroa per asukas edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan määriteltynä. Kustannuskehityksen vaikutusta sopijapuolten maksuosuuksiin tarkastellaan vuosittain. 
Kokouksessaan 10.3.2020 Elinvoimavaliokunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi, että kunta jatkaa yhteistoimintasopimusta Lahden seudun kehitysyhtiö Ladec Oy:n kanssa vuonna 2018 hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.  

Paassillan ja Hopeakallion alueiden esirakentaminen sekä Kartanon alueen saneeraus 


Hollolan kunta on pyytänyt tarjoukset Paassillan ja Hopeakallion alueiden esirakentamisen jatkamisesta sekä Kartanon alueen katujen ja vesihuollon saneeraustöistä. 
Paassillan ja Hopeakallion urakkaan sisältyy mm. louhintatöitä Paassillan alueella sekä tonttien esirakentamista molemmilla edellä mainituilla alueilla. Lisäksi Hopeakallion alueelle rakennetaan toinen hulevesiallas sekä leikataan näkymäesteenä oleva mäki alueen ja kehätien väliltä. Urakkaan kunta sai tarjoukset kolmelta urakoitsijalta, joista halvimman tarjouksen (1 249 917 euroa, alv 0 %) jätti Kuusan Maansiirto Oy. Alustavan aikataulun mukaan työ valmistuu marraskuussa 2020. 
Kartanon alueen urakka sisältää Purotien, Koivusillantien, Laihotien ja Heinätien katujen ja vesihuollon saneeraukset. Lisäksi työhön sisältyy asemakaavan mukaisten kevyen liikenteen väylien parantaminen sekä hulevesiverkoston rakentaminen alueelle. Urakkaan kunta sai tarjoukset neljältä urakoitsijalta, joista halvimman tarjouksen (1 233 008 euroa, alv 0 %) jätti Vision Infra Oy. Alustavan aikataulun mukaan työ valmistuu lokakuussa 2020. 
Valiokunta hyväksyi molemmat urakat esitysten mukaisesti. 

Kaavoituskatsaus 2020 


Kaavoituskatsaus 2020 esittelee kunnassa vireillä olevat sekä vuoden aikana vireille tulevat kaavahankkeet. Kaavoituskatsaus on tarkoitettu tiedotteeksi kuntalaisille antaen samalla tietoa siitä, miten ja mistä kaavoitukseen liittyvistä asioista saa lisätietoja ja miten voi osallistua. Hollolan kunnan vuoden 2020 kaavoituskatsauksen voi lukea täältä.

Pöytäkirja

Katso elinvoimavaliokunnan kokouksen pöytäkirja

Julkaistu: 12.03.2020 12.38