Elinvoimavaliokunta äänesti 21.8.2018 tuulivoimaa vastaan

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

mylly

Kuntaan keväällä 2018 saapuneet tuulivoimahakemukset käsiteltiin syksyn ensimmäisessä elinvoimavaliokunnan kokouksessa 21. elokuuta. Hakijana molemmissa hakemuksissa on AT Energia Oy, Salpatuuli-osuuskunta.

Hakemukset kohdistuvat kahdelle eri alueelle Hollolaan. Herralan kylän pohjoispuolelle Rautakorpeen hakija esittää viittä tuulivoimamyllyä. Miekkiöön Tuohikalliojärven alueelle hakija esittää kolmea tuulivoimamyllyä.

Esitys elinvoimavaliokunnalle on aloittaa osayleiskaavoitus molempiin kohteisiin. Perusteena oli uusiutuvan energian ja energiaomavaraisuuden nousu valtion kansallisten linjausten mukaiseksi. 

Elinvoimavaliokunnassa äänet 7-3 (1 poissa)

Valiokunnan kokouksessa molemmista pohjaesityksistä äänestettiin, sillä Kari Sulonen esitti ja Heli Nurminen kannatti, että osayleiskaavoitusta ei aloiteta.

Äänestyksessä vastaehdotusta kannatti seitsemän päättäjää. Elinvoimajohtajan esitystä kannatti kolme päättäjää, yksi jäsen oli poissa. Puheenjohtaja Erkki Arvila totesi vastaesityksen voittaneen pohjaesityksen; elinvoimavaliokunta ei kannata osayleiskaavan aloittamista Hollolaan.

Kaavoituksen käynnistämisestä päättää lopullisesti valtuusto

Seuraavaksi tuulivoiman osayleiskaavoitusta käsittelee kunnanhallitus 3.9.2018. Kaavoituksen käynnistämisestä lopullisen päätöksen tekee valtuusto. Mikäli tuulivoima etenee kaavoitukseen, hankkeen toteuttamiskelpoisuus selvitetään tarkasti kaavoitusprosessissa – kaavoitus on usean vuoden mittainen prosessi.

Lue täältä pöytäkirja. Pöytäkirjan liitteenä on äänestysluettelo, josta voit tutkia äänten jakautumista.

Julkaistu: 22.08.2018 14.40