Elinvoimavaliokunta edisti Paimelan osayleiskaavaa, Hollolan sosiaali- ja terveyskeskusta ja lausui runkolinjasuunnitelmaan 21.5.

Kategoria: Muut uutiset
Takaisin

elva ja kh hopeakalliossa

Elinvoimavaliokunta kutsui Hollolan kunnanhallituksen yritystonttikatselmukseen Hopeakallioon. Hopeakallio on alueen uusi merkittävä kauppapaikka ylivoimaisella sijainnilla. Vieressä kulkevat vt 12 ja kantatie 54.

Lue koko päätöspöytäkirja täältä

Elinvoimavaliokunta päätti osaltaan Paimelan osayleiskaavan vireille tulosta. Pinta-alaltaan noin 22 neliökilometrin kokoinen alue sijaitsee Paimelassa valtatie 24 varrella Hollolan pohjoisosassa. Alue mukailee pohjoisessa Asikkalan rajaa, idässä osittain Lahden rajaa, etelässä Haritunjokea.

Myös kyläkaavan nimellä kutsutun suunnittelun tavoitteena on laatia kestävä ratkaisu, jolla vähennetään yhdyskuntarakenteen hajautumista. Yhtenä tavoitteena on muun muassa Lahden kaupungin ja Paimelan maaseutumaisuuden yhteensovittaminen siten, että alueen kylämäisyys säilyy mutta asukkaat hyötyvät Lahden läheisyydestä. Maisema-arvojen ja kyläkuvan vaaliminen ja maaseutuelinkeinojen turvaaminen niin ikään on kirjattu tavoitteiksi. Asia etenee seuraavaksi kunnanhallitukseen ja lopullisesti kaavan vireilletulosta päättää valtuusto 17.6.

Hollolan sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnitelma hyväksyttiin

Hyvinvointiasemana tunnettu hanke on jatkossa Hollolan sosiaali- ja terveyskeskus, koska hankkeen ohjausryhmä on muuttanut nimen kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suosituksen mukaisesti. Elinvoimavaliokunta hyväksyi sosiaali- ja terveyskeskuksen suunnitelmat, jonka mukaan vuoden 2019 syksyllä toteutetaan tontin maanrakennus. Vuoden 2020 ja 2021 aikana toteutetaan loput hankkeesta SR-urakkana kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valitaan 3-5 urakoitsijaa kesällä 2019. Urakkatarjoukset saadaan loppusyksyllä 2019. 

Erittäin hyväsijaintisten kerrostalotonttien myynti- tai vuokraushinta

Elinvoimavaliokunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle tarjouskilpailua kuntakeskuksen alueella sijaitsevat kolme kerrostalotonttia. Tarjouskilpailun vähimmäishinnaksi esitetään 220 euroa per asuntorakennuskerrosneliömetri. Tällöin vähimmäismyyntihinta olisi 528 000 euroa / tontti ja vähimmäisvuosivuokra (perusvuokra) olisi 26 400 euroa. Kilpailutus on tarkoitus ajoittaa niin, että tarjousaika päättyisi 30.9.2019.

Kunta on kaavoittanut entisen Salpakankaan yläasteen koulun alueelle kolme nelikerroksisen asuinkerrostalon tonttia. Tontit sijaitsevat erittäin hyvällä sijainnilla palvelujen ja ulkoilureittien tuntumassa. Ne ovat ainoat kuntakeskuksen alueella kunnan tonttitarjonnassa olevat kerrostalotontit. Keväällä käydyn markkinavuoropuhelun perusteella kyseiset tontit kiinnostavat useampaakin toimijaa.

Elinvoimavaliokunta lausuu runkolinjasuunnitelmiin

Käynnissä olevan joukkoliikenteen runkolinjasuunnittelun tavoitteena on selkeyttää ja nopeuttaa linjastoja ja kasvattaa joukkoliikenteen käyttöä ja kustannustehokkuutta. Elinvoimavaliokunta lausui käynnissä olevaan runkolinjastosuunnittelusta 21.5. muun muassa esityksen mukaisesti seuraavasti:

  • Liikennöinnin palvelutasoa esitetään säilytettäväksi vähäisin lisäyksin. Tässä vaiheessa lisäyksenä on suora yhteys Vesikansasta ja kirkonkylältä Lahteen vähintään koulupäivinä, 2 -3 vuoroa aamuin ja iltapäivisin.
  • Päätösehdotusta elva täydensi seuraavasti: Salpakankaalta tulee säilyttää joku yhteys myös tulevina vuosina Tapanilankadun kautta Jalkarantaan ja edelleen Lahden keskustaan, esim. muuttamalla Hollolan kirkonkylältä Kuntotien kautta ehdotetun linjan reittiä Lahden puolella.
  • Vähintään päälinjat (Tiilikangas, Tiilijärvi) esitetään elokuusta alkaen kulkevaksi Salpakankaalla Terveystien kautta ja tarvittavat pysäkkijärjestelyt tarvittavine katoksineen tehdään sen mukaan.
  • Maankäytön tarkastelu ja VT 12 kehätien valmistuminen luovat tarpeen tarkastella ja reagoida suunnitelmaan.

Näiden lisäksi elvassa päätettiin kunnan saunojen vuokrahinnoista Hämeenkoskella ja Paimelassa, ja Salpakankaan kuntakeskuksen toripaikkojen vuokraamisesta ja hinnoista. 


Elinvoimavaliokunnan puheenjohtaja vaihtuu kaksivuotisen kauden päätteeksi. 21.5. pidetty kokous olikin viimeinen Erkki Arvilan (sd.) puheenjohtama. 1.6. alkaen puheenjohtajaksi saadaan Miikka Lönnqvist (sd.)

Julkaistu: 22.05.2019 14.15