Elinvoimavaliokunta käsitteli metsäasioita ja luonnonsuojelualueen perustamista

Takaisin

Elinvoimavaliokunta hyväksyi viime vuoden lopulla metsäsuunnitelmat kunnan talous- sekä taajamametsiin sekä tämän vuoden toukokuussa metsäsuunnitelman Tiirismaalle.

Elinvoimavaliokunnan käsittelyssä oli tiistain 22.11.2023 kokouksessa metsäsuunnitelman hyväksyminen Kutajoella olevalle Mustamaan talousmetsäalueelle (noin 200 ha) tarvittavine hakkuu- ja hoitotoimenpiteineen vuoteen 2032 asti.
Lisäksi elinvoimavaliokunta käsitteli aiemmin hyväksyttyihin suunnitelmiin jälkikäteen tehtyjä muutosesityksiä Vesikansassa Sorvasen alueella sekä Tiirismaalla. Esitettyjen muutosten vaikutus alkuperäisiin suunnitelmiin kokonaisuudessaan on melko vähäinen rajoittuen yksittäisiin hakkuukuvioihin.  

Osana talousmetsäsuunnitelman toteuttamista elinvoimavaliokunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskukselle eli ELY-keskukselle luonnonsuojelualueen perustamista Nostavan Tikkakalliolle (Yli-Komola, metsäkuvio 1903, noin 2,6 ha).
Edellytyksenä on, että ELY-keskus hyväksyy sen METSO-ohjelman alueeksi, jolle se myöntää osittaisen korvauksen kunnan menettämistä metsämyyntituloista. Kohde rajautuu aikaisemmin perustettuun Tikkakallion luonnonsuojelualueeseen kaksi ja täyttää luonnonsuojeluohjelman mukaiset vaatimukset.

Elinvoimavaliokunnan tarkastetun pöytäkirjan voi lukea täältä.

Julkaistu: 23.11.2022 14.15