Ensihoitouudistuksen toteutukselle ei ole edellytyksiä

Kategoria:
Takaisin

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ei toistaiseksi edistä ensihoidon uudistamista siinä muodossa, missä sitä oli tarkoitus käsitellä maanantaina yhtymän hallituksessa. Toimitusjohtaja Marina Erhola veti esittelijänä esityksensä pois hallituksen esityslistalta.

- Uudistuksen toteuttamiselle ei yksinkertaisesti ole edellytyksiä. Muutospaine ensihoidon kokonaisvaltaiseen uudistamiseen on suuri, mutta valitettavasti muutosjoustavuus alueella asian eteenpäin viemiseksi on edelleen riittämätön, Erhola sanoo.

Hyvinvointiyhtymä teetti alkuvuonna ensihoidosta puolueettoman asiantuntijaselvityksen, koska palvelun tuottamiseen on maakunnassa kytkeytynyt sekä eri toimijoiden välisiä jännitteitä että poliittiseen päätöksentekoon liittyviä näkemyseroja.

- Nämä jännitteet ovat edelleen olemassa, mutta edellytyksiä niiden ratkaisemiseen monialaisessa yhteistyössä pelastuslaitoksen ja alueen poliittisten toimijoiden kanssa ei tällä hetkellä ole. Sen sijaan tavoitteemme ensihoidon ja terveydenhuollon integraation syventämisestä sekä kotisairaalan ja Päivystysavun merkittävästä vahvistamisesta ovat ennallaan, ja työ tämän kokonaisuuden kehittämiseksi jatkuu määrätietoisesti yhtymän toimintana.

Erholan mukaan ensihoidon tuottamista aidosti maakunnallisella mallilla arvioidaan uudelleen viimeistään, kun valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee. Yhtymällä on nykyisten ensihoitopalvelun ja sairaankuljetuksen tuottajien kanssa sopimukset, jotka ovat voimassa tämän vuoden loppuun. Jatkosta neuvotellaan erikseen osana yhtymän vuoden 2021 talousarvion valmistelua.

Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu on terveydenhuoltolain mukaan yhtymällä, ja laki edellyttää palvelun järjestämistä niin, että ensihoito muodostaa alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden kanssa. Yksin pelastuslaitoksen tuottama ensihoito ei yhtymän näkemyksen mukaan riittäisi täyttämään lain vaatimuksia.

Yhtymän mallista kustannustehokkuutta ja parannusta hoidon laatuun

Yhtymän teettämä ensihoidon asiantuntijaselvitys suositti ensihoitopalvelun tuottamista terveydenhuollon kiinteässä ohjauksessa, jotta ensihoitotehtävät, ensivaste- ja kotisairaalatoiminta, siirtokuljetukset sekä Akuutti24-sairaalapalvelut saataisiin integroitua tiiviimmin toisiinsa.

Yhtymä laati asiantuntijaselvityksen pohjalta perusteellisen, palvelutoiminnan kokonaisuutta ja asiakkaan saaman hoidon laatua ja saatavuutta sekä kustannustehokkuutta korostavan mallin, jossa se olisi järjestänyt ja tuottanut itse koko toiminnan sisältäen ensihoidon ja kotisairaalan vastaanottotoiminnan. Päijät-Hämeen pelastuslaitos olisi mallissa vastannut ensivasteesta ja omalta osaltaan asemaverkostosta ja ajoneuvokalustosta. Lisäksi pelastajia olisi hyödynnetty perustason hoitajan työtehtävissä, jotta pelastuslaitoksen ensivasteosaaminen säilyy.

Yhtymän tavoitteena oli mahdollistaa yhä useammalle ensihoidon potilaalle hoidon tarpeen ripeä arviointi sekä avun saanti kotiin päivystyksessä käymisen tai keskussairaalaan kuljettamisen sijaan. Malli olisi mahdollistanut ensihoidon kustannustehokkaamman tuottamisen, resurssien joustavan käytön ja palvelun tuottamisen maakunnallisesti yhdenvertaisella tavalla.

Yhtymä jatkaa mallin kehittämistä omana toimintanaan. Pelastuslaitos voi tuottajana toimittaa yhtymän järjestämisvastuulle kuuluvaa ensihoitoa jatkossakin, jos sopimusyhteistyö jatkuu.

Aiemmat tiedotteet aiheesta:

Ensihoidon tuottamiseen uusi maakunnallinen malli

Ensihoidon selvitys suosittaa palvelun tuottamista terveydenhuollon kiinteässä ohjauksessa

Lue lisää:

Ensihoitoa koskeva ulkoinen selvitys

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tarjoaa erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluja Päijät-Hämeessä. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.phhyky.fi

Julkaistu: 12.05.2020 16.54