Erityisuimakortti Hollolan uimahalliin

Takaisin

Hollolan uimallin erityisuimakorttia voivat hakea hollolalaiset kriteerien mukaisten sairauksien /rajoitteiden omaavat henkilöt.

Hollolalaisilla erityisryhmiin kuuluvilla on mahdollisuus saada käyttöönsä erityisuimakortti. Kortin hinta asiakkaalle on 60 € + 5 euron korttimaksu. Kortti myönnetään hollolalaisille ja on voimassa vuoden ostopäivästä. Erityisuimakortilla pääsee uimaan uimahallin normaaleina aukioloaikoina ja erityisryhmien uintiajalla.

Kortti anotaan liikuntapalveluilta sähköisesti osoitteessa www.hollola.fi. Sivulla Ajankohtaista liikunnassa ja Uimahallin infosivulta löytyy linkki lomakkeeseen. Hakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Kortti ei oikeuta osallistumista kunnan järjestämiin ohjattuihin liikuntaryhmiin.
Kunta ei veloita pääsymaksua uimahalliin tai kuntosalille henkilökohtaisilta avustajilta, joiden avustettavalla on voimassa oleva erityisuimakortti.

 Erityisuimakorttiin oikeuttavat kelakortin tunnukset:

· diabeetikot, kelakortin tunnus 103
· astmaatikot, kelakortin tunnus 203
· epileptikot: kelakortin tunnus 111
· lihastautia sairastavat, kelakortin tunnus 108
· MS-potilaat, kelakortin tunnus 109 tai 303
· Parkinsonin tautia sairastavat, kelakortin tunnus 110
· psykiatriset sairaudet, kelakortin tunnus 112 tai 188
· reumasairaat ja nivelpsoriasista sairastavat, kelakortin tunnus 202 tai 313
· sepelvaltimotautia sairastavat, kelakortin tunnus 206
· sydämen vajaatoimintaa sairastavat, kelakortin tunnus 201
· näkövamma, näkövammaiskortti

Erillinen lääketieteellinen selvitys tarvitaan seuraavissa tapauksissa:

· CP-vammaiset: kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
· Etenevät keskushermostonsairaudet (diagnoosit G10-G13):lääketieteellinen selvitys
· Invalidit: haitta-aste vähintään 50% tai haittaluokka 11, lääketieteellinenselvitys
· Kehitysvammaiset: kehitysvammahuollon lausunto, kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
· Lihastautia sairastavat (diagnoosi G70-G73):lääketieteellinen selvitys
· Polion sairastaneet/jälkitilat: lääketieteellinen selvitys
· Syöpäpotilaat: lääketieteellinen selvitys
· Vammaiset, pitkäaikaissairaat ja erityistä tukea tarvitsevat lapset: lääketieteellinen selvitys (esim. adhd, autismi, dysfasia(F 80.2 ja 80.1)
· Polvi-ja lonkkaproteesit: lääketieteellinen selvitys
· Kuulovammaiset (haitta-aste vähintään 8, vaikea kuulovamma)
· AVH –sairaudet (esim. afasia):lääketieteellinen selvitys
· Fibromyalgia (M79.0, M79.2): lääketieteellinen selvitys
· Elinsiirtopotilaat: lääketieteellinen selvitys
· MBD (diagnoosi F 90.0): lääketieteellinen selvitys
· Motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F 82): lääketieteellinen selvitys
· Unihäiriöt (Diagnoosi G47): lääketieteellinen selvitys

Lääketieteellinen selvitys tarkoittaa liitteeksi kopiota sairaskertomuksesta tai muuta dokumenttia, josta luotettavasti selviää diagnoosi.
Erityisuimakortti haetaan sähköisesti Hollolan kunnan sivujen kautta e-lomakkeella. Hakemukset käsitellään liikuntapalveluilla liikunta-asiainhoitajan toimesta.

Linkki hakemukseen Erityisuimakortin hakulomake

Julkaistu: 18.11.2021 15.41