Erkki Järvisen lupa-hakemus maa-ainesten ottamiseen, kiinteistö Seppälä, Herrala

Kategoria:
Takaisin

Asia: Maa-aineslain 4 §:n mukainen lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

Hakija: Erkki Järvinen, Hahmajärventie 325, 16500 Herrala

Kiinteistö, jolla maa-ainesten ottamisalue sijaitsee: Hollolan kunta, Herralan kylä, kiinteistö Seppälä RN:o 4:2 (098-413-4-2)

Hakemuksen sisältö: Ottamisalueen pinta-ala on 3 hehtaaria ja haettu kokonaisottomäärä 110 000 m3 soraa ja hiekkaa. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Ottoalue sijaitsee Herralan (0409801) I-luokan pohjavesialueella.

Asiakirjojen nähtävilläolo: Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä kuulutusaikana Hollolan kunnan Yhteispalvelupiste Piipahluksessa, os. Virastotie 3, Hollola (avoinna ma klo 9-17, ti–to 9-16, pe 9-15).

Kuulutusaika: Tämä kuulutus pidetään Hollolan kunnan ilmoitustaululla ja internet-sivuilla 16.3. – 15.4.2016

Kuuleminen: Kiinteistön naapureille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

Menettely: Mahdolliset muistutukset on tehtävä kirjallisena. Ne osoitetaan Hollolan valvontajaostolle ja toimitetaan viimeistään 15.4.2016 osoitteella: Hollolan valvontajaosto PL 66 (Virastotie 3) 15871 Hollola tai sähköpostilla kirjaamo@hollola.fi.

Lisätietoja: ympäristönsuojelutarkastaja Lotta Kölli, p. 044 780 1439 

Hollolassa 14.3.2016

Valvontajaosto

Julkaistu: 14.03.2016 12.27