Esi- ja perusopetuksen maakunnallinen arviointikysely

Kategoria:
Takaisin

KUTSUMME SINUT ARVIOIMAAN TOIMINTAAMME

Tavoitteenamme on esi- ja perusopetuksen laadun jatkuva parantaminen. Siksi on tärkeää saada palautetta, miten Sinun mielestäsi olemme onnistuneet tehtävässämme. Palautteen keräämiseksi toteutamme arviointikyselyn yhteistyössä Päijät-Hämeen kuntien kanssa ajanjaksolla 22.1. – 5.2.2018. Vastaamalla tähän kyselyyn Sinä olet vaikuttamassa esi- ja perusopetuksen laadun kehittämiseen edelleen.

Hollola

Arviointikysymykset perustuvat opetuksen kansallisiin laatukriteereihin. Kysely osoitetaan kaikille esi- ja perusopetukseen osallistuvien lasten huoltajille ja se toteutetaan sähköisenä kyselynä.

 

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja luottamuksellisesti eikä yksittäistä vastaajaa voida vastausten perusteella tunnistaa.

 

Esi- ja perusopetuksen huoltajat voivat vastata kysymyksiin alla olevilla linkeillä:

Esiopetus: Vastaa kyselyyn

Perusopetus: Vastaa kyselyyn

Kehitämme toimintaamme saadun palautteen perusteella. Palautteen avulla selvitämme myös, onko vuoden 2016 vastaavan kyselyn tuloksista johdetuilla kehittämistoimilla voitu vaikuttaa esi- ja perusopetuksen laatuun.  

 

Kooste kunnan keskeisistä esiin nousevista kehittämiskohteista julkaistaan huhtikuussa 2018.

 

Arvokkaasta palautteestasi kiittäen

 

 

Matti Ruotsalainen

Hyvinvointijohtaja

Julkaistu: 22.01.2018 09.05