Esiopetukseen ja ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen, koululaisten iltapäivätoiminta, musiikki- ja liikuntapainotteinen opetus sekä varhaiskasvatuspalvelut 2020-2021

Kategoria: Opetus Varhaiskasvatus
Takaisin

Lukuvuonna 2020–2021 esiopetus ja koulutyö alkavat keskiviikkona 12.8.2020

lapset

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään lapsen lähikoulussa.

Perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus lukuvuonna 2020-21. Esiopetukseen ilmoittautuvat tänä vuonna kuusi (6) vuotta täyttävät (2014 syntyneet) sekä ne aikaisemmin syntyneet, jotka ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 31.1.2020. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti web-palveluissa tai Hollolan kunnan kotisivuilla osoitteessa www.hollola.fi/esiopetus 

Samalla lomakkeella ilmoitetaan/haetaan myös esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (päivähoito).

Sähköiset päätökset esiopetuspaikoista lähetetään huoltajille 23.3.2020 mennessä.

Lisätietoja: varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 044 780 1374 tai 044 780 1312 ja varhaiskasvatuksen palveluohjaus 044 780 1375 tai 044 780 1630.

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koskee kuluvana kalenterivuonna seitsemän vuotta (7) täyttäviä sekä niitä aikaisemmin syntyneitä, joille myönnetty lykkäys päättyy tämän lukuvuoden lopussa.

Kouluun ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella Wilma -järjestelmän kautta. Ilmoittautumisaika päättyy perjantaina 31.1.2020.

Mikäli tiedätte muuttavanne kevään tai kesän aikana pois Hollolasta tai lapsi menee jostain muusta syystä kouluun toiseen kuntaan, on siitä ilmoitettava Wilman lomakkeella ”Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle” ao. kohdissa. Myös kaikki paikkakunnalle kevään ja kesän aikana muuttavat oppilaat ilmoittautuvat tulevaan kouluunsa.

Mikäli lapsen koulu ei ole tiedossa, olkaa yhteydessä Hyvinvointipalveluihin 044 780 1466.                   

Lisätietoja kouluilta, yhteystiedot: www.hollola.fi/perusopetus-ja-koulut

Vaikeavammaisten lasten ilmoittaminen

Tänä vuonna viisi (5) vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat vaikeavammaiset lapset, jotka eivät vielä ole koulussa, tulee ilmoittaa 31.1.2020 mennessä erityisopetuksen rehtorille 044 780 1222.

Vaikeavammaisella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi (6) vuotta.

Koululaisten iltapäivätoiminta

Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan. Iltapäivätoimintapaikoista ja hakumenettelystä ilmoitetaan Wilmassa ja kunnan kotisivuilla www.hollola.fi maaliskuun aikana. Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan tulee tehdä viimeistään 5.4.2020 sähköisellä lomakkeella Wilma-järjestelmän kautta. Päätös iltapäivätoimintapaikasta toimitetaan kotiin huhtikuun loppuun mennessä. Paikka vastaanotetaan koululle palautettavalla lomakkeella.

Musiikkipainotteinen opetus

Salpakankaan koulun musiikkipainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta.

Liikuntapainotteinen opetus

Heinsuon koulun liikuntapainotteiseen opetukseen hakemisesta tiedotetaan koulujen kotisivuilla sekä Wilman kautta.

Lukuvuonna 2020–2021 esiopetus ja koulutyö alkavat keskiviikkona 12.8.2020 

 

Varhaiskasvatus (päivähoito)

Paikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen palvelun tarvetta. Mikäli palvelun tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä alkamisajankohta ole ennakoitavissa, järjestetään hoitopaikka alle kouluikäisille lapsille kahden viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Hakemuksen voi täyttää sähköisesti osoitteessa: www.hollola.fi/varhaiskasvatuksen-palveluohjaus

Leikkitoimintaa ei järjestetä lukuvuonna 2020-2021

 

Paperisen hakulomakkeen varhaiskasvatuspalveluihin saa palvelupiste Piipahluksesta Hollolan kunnanvirastolta, jonne se myös palautetaan.

Lisätietoja:

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö 044 780 1374 tai 044 780 1312

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus 044 780 1375 tai 044 780 1630

                                                                                       

Hollola 15.1.2020 Hyvinvointivaliokunta

Julkaistu: 10.01.2020 14.38