Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen.

Järjestämme varhaiskasvatuksen palveluna perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta kuu

sivuotiaille, enintään neljä tuntia päivässä, koulujen työaikana.

Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kunta osoittaa esiopetuspaikaksi lähikoulun. Esiopetus ja perusopetus muodostavat eheän, lapsen kasvua ja oppimista tukevan kokonaisuuden.

Esiopetus ja esioppilaiden päivähoito järjestetään lapsen lähikoulussa ja ympärivuorokautista päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden osalta Salpakankaan koulussa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu (päivähoitomaksu) määräytyy Lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) mukaisesti.