Esiopetus

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen.

Järjestämme varhaiskasvatuksen palveluna perusopetuslain mukaista maksutonta esiopetusta kuusivuotiaille, enintään neljä tuntia päivässä, koulujen työaikana.

Lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kunta osoittaa esiopetuspaikaksi lähikoulun. Esiopetus ja perusopetus muodostavat eheän, lapsen kasvua ja oppimista tukevan kokonaisuuden.

Esiopetus ja esioppilaiden päivähoito järjestetään lapsen lähikoulussa ja ympärivuorokautista päivähoitoa tarvitsevien esioppilaiden osalta Hiekkalinnan päiväkodissa (elokuusta 2017 alkaen Salpakankaan koulussa).

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu (päivähoitomaksu) määräytyy Lain varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (1503/2016) mukaisesti.


Pohjoinen alue

Hämeenkosken koulu, Hälvälän koulu, Tiilikankaan koulu, Pyhäniemen koulu, Kalliolan koulu ja Paimelan koulu.

Eteläinen alue

Salpakankaan koulu, Nostavan koulu ja Herralan koulu

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus