Esiopetuspaikat ja koulut turvallisia

Takaisin

Päijät-Hämeen ja Iitin kunnalliset koulutuksen järjestäjät toteuttivat alkuvuodesta 2020 arviointikyselyn esi- ja perusopetuksen henkilöstölle, huoltajille sekä oppilaille. Arviointikysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Aiempien vuosien kyselyjen tapaan esi- ja perusopetuksen vahvuuksiksi nousee osaava henkilöstö sekä esiopetuspaikkojen ja koulujen turvallisuus. Kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna kouluissa on selkeästi otettu digiloikka. Vastaajien mukaan kouluissa on ajanmukaiset tieto- ja viestintätekniset välineet ja niitä käytetään monipuolisesti. Myös oppilaiden itsearvioinnissa on menty eteenpäin.

Kaksi vuotta sitten toteutetun kyselyn jälkeen parantamisalueiksi nousi opetushenkilöstön työhyvinvointiin panostaminen sekä kaikkien vastaajaryhmien osallisuuden tunteen vahvistaminen. Parannustoimenpiteitä jatketaan toimintasuunnitelman mukaan edelleen. Osallisuuden kehittämisessä kiinnitetään erityisesti huomiota vuorovaikutteisen toimintakulttuurin kehittämiseen ja vahvistamiseen siten, että lapset ja nuoret otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun.

Uusiksi parantamisalueiksi nousi oppimisen arvioinnin perusteista ja opintojen etenemisestä tiedottaminen huoltajille sekä oppimisen tukeen liittyvien toimintatapojen monipuolistaminen ja kehittäminen.

Perinteisellä kouluarvosanalla mitattuna eri vastaajaryhmät antoivat koulujen toiminnalle arvosanaksi 8 ½, kun vuonna 2018 toteutetussa kyselyssä vastaava arvosana oli 8+. Esiopetuksen seudullinen arvosana on 9, kuten kaksi vuotta sitten.  

Hollolassa kyselyyn vastasi 403 huoltajaa, 2250 oppilasta ja 203 henkilöstön jäsentä. Kysely toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa.

Arviointitietoa hyödynnetään kuntien esi- ja perusopetuksen kehittämistyössä. Arvioinnin kohteena olivat muun muassa esi- ja perusopetuksen johtaminen, opetussuunnitelman toteuttaminen, opetus ja opetusjärjestelyt, osallisuus ja vaikuttaminen, oppimisympäristö ja turvallisuus, yhteistyö ja oppimisen tukeminen.

Jokainen kyselyssä mukana ollut kunta on saanut alueensa arviointitulokset ja tiedottaa tuloksistaan oman aikataulunsa mukaan.

Päijät-Hämeen kunnat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä ovat yhdessä tehneet esi- ja perusopetuksen arviointiyhteistyötä vuodesta 2006 alkaen. Vuoden 2018 alussa mukaan yhteistyöhön on tullut myös Iitin kunta. Kehittämistä suuntaavia arviointikyselyjä toteutetaan kahden vuoden välein. 

Lisätietoja

Hollolan kunnan hyvinvoinnin palvelualue

Apulaisrehtori Janne A Salonen, 044 780 1670

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Päivi Laattala, 044 780 1374

Julkaistu: 28.05.2020 10.45