Eteläistä kehätietä urakoitu vauhdikkaasti - viikkotiedote

Kategoria: Kadut ja tiet
Takaisin

letke vko 14

 Tilannekatsaus eteläisen Kehätien Hollolan urakointiin


Työt ovat edenneet vauhdikkaasti kuluneella viikolla, ja esimerkiksi Soramäessä kalliota kuori viisi kaivinkonetta erityisesti tulevia louhintoja varten. Kuoritut kasat on mahdollisuuksien mukaan jätetty lähelle louhintapaikkaa melusuojiksi. Lisäksi alueella tehtiin kuivatuksia pian sulavia lumia ja sulamisvesiä silmällä pitäen.

Soramäen tulevan eritasoliittymän itäpuolella suojattiin olemassa olevia rakenteita, ja porattiin kalliota ensi viikolla alkavaa louhintaa varten. Kuusenalantien ja Tikkakalliontien välinen kiertotie on pieniä viilauksia lukuun ottamatta valmis. Patiokalliossa puhdistettiin ja porattiin kalliota louhintaa varten sekä tehtiin kuivatuksia ja kulkuteitä. Torstaina alueella räjäytettiin ensimmäinen kenttä. Kentän päällä oli kumiset matot estämässä kivien sinkoilu. Räjäytys oli hallittu ja onnistui kaikin puolin hyvin.

Viikon 15 tulevat työt

- Kallionkuorinta- ja louhintatyöt sekä maaleikkaus Soramäessa

- Kallionkuorinta- ja louhintatyöt sekä maaleikkaus Patiokalliolla

- Maa-ainesten sijoitusalueiden valmistelu Okeroisissa

- Liikenteen pysäytykset louhintatöiden vuoksi alkavat Soramäessä ja Nostavantiellä.

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke
twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Julkaistu: 06.04.2018 15.55